Rehabiliteringskoordinator, Reko

Regeringen vill att hälso- och sjukvården ska inrätta en funktion för koordinering. En vetenskaplig randomiserad kontrollerad studie har genomförts i Stockholms läns landsting som visar på att sjukskrivningsperioden för patienter kan förkortas genom ett strukturerat arbete med hjälp av en Reko. Region Uppsala har antagit en politisk viljeinriktning för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för ett successivt breddinförande med start på länets vårdcentraler.

 rehabkoordineringens tre huvudområden

  • Ge individuellt anpassat stöd till patienter så att en plan för återgång i arbete stimuleras.
  • Samverka och samordna internt på enheten och med vårdgrannar.
  • Samverka externt genom att vara samarbetspartner och kontaktperson för externa aktörer såsom arbetsgivare/företagshälsovård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunens socialtjänst med flera.