Sjukskrivningsprocessen

Rehabiliteringskedjan

Ersättning vid sjukskrivning gäller att vid första sjukdagen göra en anmälan till arbetsgivaren. På åttonde sjukdagen behövs läkarintyg vid fortsatt sjukskrivning.

Dag 1 är karensdag, ingen ersättning utgår.
Dag 2-14 sjuklön från arbetsgivaren.
Dag 15-90 sjukpenning, om inte det vanliga arbetet kan utföras, eller annat tillfälligt arbete kan utföras hos arbetsgivaren.
Dag 91-180 fortsatt sjukpenning om inte något arbete alls kan utföras hos arbetsgivaren.
Dag 181- kan sjukpenning utbetalas om inte något arbete kan utföras på vanliga arbetsmarknaden.

Ett sjukintyg är ingen garanti för att arbetsgivaren och Försäkringskassan beviljar sjukersättning.

För arbetslösa och egenföretagare gäller andra regler, var god se Försäkringskassans hemsida.