Utbildning

Kunskap i försäkringsmedicin är nödvändig för att kunna bemöta, bedöma och behandla patienter med nedsatt arbetsförmåga på ett jämlikt, patientsäkert och rättssäkert sätt. För läkare ingår försäkringsmedicin i grundutbildningen, men för andra professioner finns ämnet ännu inte i grundutbildningen. Under AT- och ST-utbildning/tjänstgöring ingår ytterligare utbildning i försäkringsmedicin och för vissa specialiteter krävs fördjupad utbildning för godkännande enligt Socialstyrelsens nya målbeskrivning för försäkringsmedicin b4.

För utbildningsutbud för AT-läkare

För utbildningsutbud för ST-läkare

Även andra grupper har behov av försäkringsmedicinsk kompetens t ex läkare med utländsk utbildning, rehabiliteringskoordinatorer och chefer på olika nivåer. Det gäller att göra rätt från början och väga för- och nackdelar med sjukskrivning. Det är viktigt att patienten är delaktig och får ta ansvar för sin rehabilitering och sjukskrivning. Vi kommer gärna ut för att informera om och diskutera hur man kan tänka kring sjukskrivningar. Om du arbetar i en verksamhet som har behov av utbildning eller kompetensutveckling i försäkringsmedicin, kontakta: stephan.wilbrand@akademiska.se

Digitala utbildningar som är relevanta för området är:

  • ”Grundläggande försäkringsmedicin” och "Grundläggande försäkringsmedicin för ST-läkare”, Region Uppsalas lärplattform PingPong
  • ”Tänk inte sjuk, tänk frisk” film (10 min.) En av Region Skånes filmer om sjukskrivning
  • Sjukskrivningar.se – här finns information i ämnet försäkringsmedicin, t ex en uppslagsbok, fakta och forskning, arbetsverktyg med patientfall mm.