Allmäntandvård för barn och unga

Här finns information för dig som arbetar med allmän barn- och ungdomstandvård.

Barn och ungdomsavtal för vårdgivare i Region Uppsala

Avtal om allmäntandvård för barn och unga (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Ansök om anslutningsavtal (skrivbar pdf-fil, öppnas i nytt fönster) 

Regelverk för allmäntandvård för barn och unga

Regelverk för allmäntandvård för barn och unga 2019 (pdf-fil, öppnas i ett nytt fönster)

Ersättning

Ersättning 2019
Ersättningen för 3 till 23-åringar är 1 332 kronor per patient och år.
Ersättningen för hälsosamtal för 2-åringar är 619 kronor per genomfört samtal.

Från och med 1/1 2019 höjs åldern för barn- och ungdomstandvård till det kalenderår de fyller 23 år. Redan listade barn, födda år 1996, fortsätter automatiskt vara listade i Libretto.

Administrera tandvård

För att administrera tandvård (till exempel lista barn) gå in via rubriken Administrera via it-stöd i vänstermenyn.