Allmän barn- och ungdomstandvård

Här finns information för dig som arbetar med allmän barn- och ungdomstandvård.

 

Barn och ungdomsavtal för vårdgivare i Region Uppsala

Avtal om allmän barn- och ungdomstandvård (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Reviderat avtal PTL 20170101 (pdf-fil, öppnas i ett nytt fönster)

Ansök om anslutningsavtal (skrivbar pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

 

Reglebok för allmän barn- och ungdomstandvård

Regelbok för allmän barn- och ungdomstandvård 2018 (pdf-fil, öppnas i ett nytt fönster)

 

Barn och ungdomsavtal för vårdgivare i andra landsting och regioner

Avtal för barn- och ungdomstandvård i annat landsting/region - folkbokförda i Uppsala län (pdf-fil, öppnas i ett nytt fönster)

Vägledning/rutiner barn- och ungdomstandvård som önskar vård i annat landsting/region (pdf-fil, öppnas i ett nytt fönster

 

Ersättning

Ersättning 2018
Ersättningen för 3-22-åringar är 1 308 kronor per patient och år.
Ersättningen för hälsosamtal för 2-åringar är 608 kronor per genomfört samtal.

Från och med 1/1 2018 höjs åldern för barn- och ungdomstandvård till det kalenderår de fyller 22 år. Redan listade barn, födda år 1996, fortsätter automatiskt vara listade i Libretto.

 

Administrera tandvård

För att administrera tandvård (till exempel lista barn) gå in via rubriken Administrera via it-stöd i vänstermenyn.