Region Uppsalas tandvårdsstöd

Här finns information och blanketter som du som arbetar inom vård och omsorg ska känna till och använda vid identifiering och information om uppsökande munhälsobedömning till berättigade länsinnevånare.

Här hittar du också formulär som ska användas i samband med

  • nödvändig tandvård (N)
  • tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F)
  • tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) och vid
  • uppsökande munhälsobedömning (U)

 

Administrera tandvård

För att administrera tandvård (till exempel utfärda tandvårdsintyg eller förhandsbedöma tandvård), gå in via rubriken Administrera via it-stöd i vänstermenyn.

 

Information om tandvårdsstöd

 

Regelbok för landstingets tandvårdsstöd från 2018-01-01 (pdf)

 

 

Efterkontroll av fakturor för landstingets tandvårdsstöd (pdf)


Lathund för tandvårdspersonal - Tandvårdsstöd(pdf)


Prislista nödvändig tandvård, tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och tandvård som led i sjukdomsbehandling (pdf)

 


Dokument och blanketter

Erbjudande om munhälsobedömning (pdf)

Närvarolistor - Munvårdsutbildningar (pdf)

Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (skrivbar pdf. Skriv ut och sänd till Regionkontoret, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Box 602, 751 25 Uppsala)

Förhandsbedömningar görs direkt i Symfoni för vårdgivare. I undantagsfall kan nedanstående förhandsbedömningsblankett användas.
Förhandsbedömningsblankett (delvis skrivbar pdf)

Samlingsräkning (skrivbar pdf)
Tandvårdsräkning
(skrivbar pdf)

Samlingsräkningen och tandvårdsräkningen sänds ifyllda till:
Resurscentrum Region Uppsala
Patientfakturor Plan 1
Tandvårdsstöd
751 85 UPPSALA