Asyltandvård privattandläkare

Fakturainformation

Barn under 18 år
Förutom sedvanliga fakturauppgifter ska referensnummer CK2091102, patientens LMA kortnummer och kortets giltighetstid anges på fakturan för att ersättning ska utbetalas. LMA nummer finns på ID-kortet från Migrationsverket. Fakturan skickas till:
Resurscentrum Region Uppsala
FE470
Box 6363
751 35 Uppsala
Med referensnummer: CK2091102

Vuxna över 18 år
Förutom sedvanliga fakturauppgifter ska referensnummer CK2091102, patientens LMA kortnummer och kortets giltighetstid anges på fakturan för att ersättning ska utbetalas. LMA nummer finns på ID-kortet från Migrationsverket. Fakturan skickas till:
Resurscentrum Region Uppsala
FE470
Box 6363
751 35 Uppsala
Med referensnummer: CK2091102