Tandreglering barn och ungdom

Varje år erbjuds cirka 1 100 barn och unga (from 1/1 2018 till och med det kalenderår de fyller 22 år) tandreglering på Region Uppsalas bekostnad. Erbjudandet gäller patienter folkbokförda i Uppsala län som av Folktandvårdens tandregleringsspecialist bedöms ha behov av tandreglering. Patienten kan kan välja privat eller offentlig vårdgivare.

Privata tandregleringsspecialister måste ha kontrakt med Region Uppsala och ortodontister i hela landet kan ansöka om att bli godkända.

Ansök om avtal

 

Regelbok Tandreglering barn och ungdom 2018 (öppnas i ett nytt fönster)

 


Ersättning 2018
Tandregleringsbehandling ersätts med 27 030 kronor per behandling.
Komplicerad interceptiv behandling ersätts med 11 060 kronor per behandling.