Innovationsguidens utvecklingsprogram

Som ett led i det pågående arbetet med att utveckla en effektiv och nära vård i Region Uppsala bjuder vi nu in team från regionens olika verksamheter att delta i Innovationsguidens utvecklingsprogram under 2018. Programmet består av tre träffar i Uppsala med start 8 mars och avslutning den 8 november. Mellan träffarna arbetar ni med er egen utvecklingsfråga, till er hjälp får ni tilldelat en coach som följer ert arbete. Utbildare från SKL (Sveriges kommuner och landsting) håller i de tre utbildningsträffarna.

Innovationsguiden bygger på tjänstedesign och är en metod för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Genom att arbeta med Innovationsguiden kommer ni få insikter om invånarnas verkliga behov, arbeta i en kreativ process och tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar. Metoden gör det lättare att fokusera på att lösa "rätt" problem och sluta göra det som inte efterfrågas.

Offentlig sektor står inför stora samhällsutmaningar med ökande kostnader. Vi behöver utnyttja våra resurser på ett bättre sätt och använda varje krona där den skapar mest värde. Då är det viktigt att vi förstår vad våra invånare behöver och får större insikt i deras perspektiv på våra samhällstjänster. Innovationsguiden ger er stöd i processen med att skapa förnyelse och bättre tjänster med invånarnas behov och upplevelse som utgångspunkt.