Ansökan om riktade FoU-medel

Region Uppsala delar årligen ut cirka 3,5 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt.

De krav som ställs på projektet är att det ska vara:

  • patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt där den direkta patientnyttan ska vara tydliggjord.
  • projekt som kan genomföras med tilldelat belopp eller med dessa medel som delfinansiering av välavgränsade delar av större projekt.


För att ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel måste du vara anställd av Region Uppsala eller av en enhet som har vårdavtal med Region Uppsala.

Anvisningar för Region Uppsalas riktade FoU-medel 180425

Ansökan

Ansökan för 2019-2020 görs på Researchweb mellan 2 maj - 4 juni kl 23.59 2018

https://www.researchweb.org/is/lul 

Återrapportering

Du som har beviljats medel ska slutredovisa projektet både vetenskaplig och ekonomiskt i din ansökan innan beviljad period är slut.