Närvård i Uppsala län

Vad är närvård?
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och social omsorg mellan kommunerna och Region Uppsala. Närvård är den arena där våra och kommunernas insatser tangerar varandra, och därför sker nära samverkan med länets kommuner.

Närvårdsarbetet omfattar samverkan kring hälsofrämjande, förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande och stödjande insatser som är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt.

Vilka arbetar med närvård inom Region Uppsala?
För att hålla ihop närvårdsarbete som berör flera förvaltningar finns samordnare för barn/unga, vuxna och äldre och stabsfunktioner på hälso-och sjukvårdsavdelningen på Regionkontoret.

En viktig länk mellan Region Uppsala och kommunen utgörs av närvårdsstrategerna. De är samfinansierade men är placerade i kommunerna. Strategerna arbetar med utveckling av närvård i respektive kommun. I arbetet kan till exempel ingå att ta fram och förankra handlingsplaner, stödja förändringsprocesser samt att göra kartläggningar, uppföljningar med mera inom närvårdsområdet. Närvårdskoordinatorn är ofta sammankallande och sekreterare till lokala politiska möten och tjänstemannamöten mellan Region Uppsala och kommuner.

Kontaktuppgifter till närvårdsstrategerna finns under respektive kommunflik.