Allmänt

Ny Administratör pga föräldraledighet

Jennifer Blom går på föräldraledighet 180219-190303.
Vikarierande Administratör från 180219 är Anneli Eriksson
anneli.a.eriksson@regionuppsala.se

Ny fakturaadress från 2018

Primärvården
FE76
Box 6363
751 35 Uppsala

Skanningsref: CK2029601
Ansvar: 69721

Distriktsläkardagar

VT18
7 februari och 13 februari
Program och anmälningslänkar för 7/2 + 13/2

17 april och 2 maj

Anmälan görs via Navet, eller ovan, för de som kan. Annars på ST-forum.

Planeringsdag nya ST

7 mars 2018 - Hotell von Kraemer
Gäller ST-läkare anställda HT17 samt de som inte varit med på planeringsdag tidigare.
Program
Anmälan