Allmänt

Ny Administratör pga föräldraledighet

Jennifer Blom är föräldraledighet t o m 20190303.
Vikarierande Administratör är Anneli Eriksson
anneli.a.eriksson@regionuppsala.se

Ny fakturaadress från 2018

Primärvården
FE76
Box 6363
751 35 Uppsala

Skanningsref: CK2029601
Ansvar: 69721

Distriktsläkardagar  VT18

24 april och 2 maj
Program
Anmälan görs via Navets Kalendarium eller på ST-forum

Planeringsdag nya ST