Allmänt

Distriktsläkardagar

HT17
29 november och 6 december
Program

VT18
7 februari och 13 februari
17 april och 2 maj

Anmälan görs via Navet för de som kan. Annars på ST-forum.

Planeringsdag nya ST

7 mars 2018 - Hotell von Kraemer
Gäller ST-läkare anställda HT17 samt de som inte varit med på planeringsdag tidigare.
Program
Anmälan