Allmänt

Vikarierande Administratör

Vikarierande Administratör är Anneli Eriksson
anneli.a.eriksson@regionuppsala.se
Jennifer Blom är föräldraledighet t o m 20190303.

Ny fakturaadress från 2018

Primärvården
FE76
Box 6363
751 35 Uppsala

Skanningsref: CK2029601
Ansvar: 69721

Distriktsläkardagar  HT18
4 och 12 september,
program och anmälan via Navets kalendarium eller på ST-forum

15 november och 4 december

Planeringsdag nya ST
12 september
,  Akademihotellet, Övre slottsgatan 5