Vetenskapliga arbeten

Kan behandling med Lactobacillus kliniskt förbättra symtom av IBS?
Dora Thorhallsdottir, ST-läkare i allmänmedicin, Knivsta vårdcentral, 2019

Träning vid övre luftvägsinfektion? Vad ska vi svara patienterna?
Natasha Brieger Noack, ST-läkare i allmänmedicin, Gottsunda vårdcentral, 2019

D-vitamintillskott vid behandling av kroniska smärttillstånd
Beata Degler, ST-läkare i allmänmedicin, Gottsunda vårdcentral, 2019

Is psoriasis a risk factor for cardiovascular events?
Anna Giannakopoulou, ST-läkare i allmänmedicin, Kungsgärdets vårdcentral, 2019

Skärmtid och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
Malin Zamac, ST-läkare i allmänmedicin, Uppsala Barncentrum och Vårdcentral, 2019

Opioid therapy in chronic lower back pain, how effective is is?
Dawit Amanuel, ST-läkare i allmänmedicin, Capio Enköping, 2019

Metformin som prevention mot kolorektalcancer?
Gustav Denstedt, ST-läkare i allmänmedicin, Eriksbergs vårdcentral, 2019

Should gps use ultrasound in primary care?
Himel Hossain, ST-läkare i allmänmedicin, Familjeläkarna i Luthagen, 2019

Springmask - Vad är evidensen för behandling av symptom och icke symptomgivande infektioner?
Peter Karlin, ST-läkare i allmänmedicin, Eriksbergs vårdcentral, 2019

Oral glukokortikoid som behandling av akut lumbago med ischias i primärvården
Ales Jerman, ST-läkare i allmänmedicin, Svartbäckens vårdcentral, 2019

Akupunkturbehandling vid spänningshuvudvärk
Pavlos Tziouvaras, ST-läkare i allmänmedicin, Knivsta läkargrupp, 2019

Bensodiazepinbesläktade preparat på Skutskärs vårdcentral - dokumenteras det?
Einar Sjöberg, ST-läkare i allmänmedicin, Skutskärs vårdcentral, 2017

Socioekonomiska faktorers association med glykemisk kontroll hos patienter med typ 2 diabetes mellitus, en litteraturöversikt
Johan Birging Hultegård, ST-läkare i allmänmedicin, Svartbäckens vårdcentral, 2018

The usefulness of S-PEth as an indicator of alcohol consumtion
Eirik Engel - Vågsholm, ST-läkare i allmänmedicin, Gottsunda vårdcentral, 2018

Påverkar mjölkprodukter slemproduktionen?
Wilson Selaya, ST-läkare i allmänmedicin, Årsta vårdcentral, 2018

Magnesiumbehandling av idiopatiska vadkramper
Axel Malmros, ST-läkare i allmänmedicin, Knivsta läkargrupp, 2018

Hur ser evidensläget ut för kortisoninjektioner vid subakromiellt impigementsyndrom på kort och lång sikt?
Carl-Johan Friis, ST-läkare i allmänmedicin, Samariterhemmets vårdcentral, 2018

Fenol efter nageltrångskirurgi
Ylva Lindström, ST-läkare i  allmänmedicin, Samariterhemmets vårdcentral, 2018

Vitamin D, levels and change of gographic location
Sadaf Ikram, ST-läkare i allmänmedicin, Gottsunda vårdcentral, 2018

PPI och tarmfloran
Oksana Dons-Möller, ST-läkare i allmänmedicin, Tierps vårdcentral 2018

Uppföljningg och kallelsesystem av patienter med diabetes mellitus typ 2 vid Kungsgärdets vårdcentral
Rachel Terenius, ST-läkare i allmänmedicin, Kungsgärdets vårdcentral, 2018

Kemisk intolerans och livskvalitet - en litteraturstudie.
Milton Mosell, ST-läkare i allmänmediciin, Östhammars vårdcentral, 2018

Differentialdiagnostik mellan järnbristanemi och thalassemia minor med hjälp av blodstatus hos primärvårdspatienter med ursprung i Mellanöstern.
Robin Brostedt, ST-läkare i allmänmedicin, Gottsunda vårdcentral, 2018

Handläggning av andningsbesvär hos små barn vid Tierps jourmottagning.
Mariko Yoshinaga Galvér, ST-läkare i allmänmedicin, Tierps vårdcentral, 2018

Hur diagnostiseras urinvägsinfektion hos kvinnor på särskilt boende i Tierps kommun?
Ylva Eklund, ST-läkare i allmänmedicin, Tierps vårdcentral, 2018

D-droppar Följsamhet till rekommendation?
Maria Jonsson, ST-läkare i allmänmedicin, Svartbäckens vårdcentral, 2018

En validering av frakturmodulen i analysverktyget Medrave4
Frida Lövgren, ST-läkare i allmänmedicin, Capio Sävja vårdcentral, 2017

Förskrivning av psykofarmaka på ett särskild boende
Karin Nygren, ST-läkare i allmänmedicin, Knivsta Läkargrupp, 2018

KBT som behandlingsalternativ vid depression i primärvården
Wilhelm Laska, Ebbe Wahlunds läkarmottagning, 2017

Användning av honung som hostdämpande vid infektionsutlöst hosta hos barn
Mattias Bylund, ST-läkare i allmänmedicin, Sammariterhemmets vårdcentral, 2017

Finns det en ökad risk för utveckling av förmaksflimmer hos elitidrottare?
Jostein Brose Versland, ST-läkare i allmänmedicin, Ekeby Hälsocenter, 2017

Evidens bakom antibiotikabehandling vid Erythema Migrans
Zina Alhilali, ST-läkare i allmänmedicin, Familjeläkarna i Bålsta, 2017

Aktuell evidens för expektans av anibiotikabehandling vid nedre urinvägsinfektion hos kvinnor
Malin Kallerdahl, ST-läkare i allmänmedicin, Centrumkliniken, 2017

Vilken evidens finns för att implementera sköterskeledda hjärtsviktismottagningar i primärvården?
Helena Sippola, ST-läkare i allmänmedicin, Fålhagens vårdcentral, 2017

Har Sempers magdropper effekt vid behandling av kolik? - vad ska doktorn säga på BVC?
Ulrika Bratt, ST-läkare i allmänmedicin, Aleris Barncentrum och vårdcentral, 2017

Non Celiac Gluten Sensitivity, finns det?
Lina-Maria Bergh, ST-läkare i allmänmedicin, Bålstadoktorn, 2017

Antibiotikaprofylax vid nageltrångsoperationer
Bahram Javizian, ST-läkare i allmänmedicin, Aleris Nyby vårdcentral, November 2017

Nageltrång i Tierp
Anna-Karin Agvald, ST-läkare i allmänmedicin, Tierps vårdcentral, Tierp, September 2017

Utvärdering av TSH provtagning hos patienter med diffusa symptom på Gottsunda vårdcentral
Shahriar Ghandi, ST-läkare i allmänmedicin, Gottsunda vårdcentral, Uppsala, September 2017

Hudmalignitet på Gottsunda vårdcentral, - Kan diagnostiken förbättras?
Anna Karlsson-Groth, ST-läkare i allmänmedicin, Gottsunda vårdcentral, Augusti 2017

Handläggning av faryngotonsilliter på Eriksbergs vårdcentral
Gustav Eklund, ST-läkare i allmänmedicin, Eriksbergs vårdecntral, Uppsala, Maj 2017

Handläggning av nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i primärvården i Uppsala Län - utrymme för förbättring med avseende på klinisk diagnostik och antibiotikaförskrivning?
Mårten Roos, ST-läkare i allmänmedicin, Centrumkliniken, Uppsala, Maj 2017

Funktionella magbesvär och samsjuklighet
Karl Eklund, ST-läkare i allmänmedicin, Sammariterhemmets vårdcentral, Mars 2017

Handläggning av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Familjeläkarna i Bålsta
Fredrik Hammarskjöld, ST-läkare i allmänmedicin, Familjeläkarna i Bålsta, Mars 2017 

Användande av StrepA på Sävja vårdcentral
David Envall, ST-läkare i allmänmedicin, Capio vårdcentral Sävja, Mars 2017

Ska vi sätta in bisfosfonat utan föregående DXA-mätning i samband med att vi påbörjar kortisonbehandling vid PMR?
Malin Svantesson, ST-läkare i allmänmedicin, Capio vårdcentral Liljeforstorg, Januari 2017

Can acupuncture reduce the frequency of migraine attacks? Literature overview
Eyrun Harpa Gisladòttir, ST-läkare i allmänmedicin, Aleris Barncentrum och vårdcentral, Januari 2017

Diagnostik och kontroller av diabetespolyneuropati i primärvården
Anders Öberg, ST-läkare i allmänmedicin, Tierps vårdcentral, December 2016

Androgen Alopeci (AGA): Vad säger evidens kring oral finasteride-behandling hos vuxna män?
Rezuan Arif, ST-läkare i allmänmedicin, Nyby vårdcentral, December 2016

Kan primärprofylaktiskt ASA förebygga kolorektalcancer hos personer utan riskfaktorer? - En litteraturöversikt
Simon Hellström, ST-läkare i allmänmedicin, Ekeby Hälsocenter, December 2016

Går det att påverka allmänmedicinarnas arbetsmiljö?
Anna Svensson, ST-läkare i allmänmedicin, Årsta vårdcentral

Hur samtalar vi om förstoppning på barnavårdscentralen?
Johanna Carlson, ST-läkare i allmänmedicin, Svartbäckens vårdcentral, Oktober 2016

Smärtlindring med stötvågsbehandling jämfört med tejpning vid plantarfascit
Stefan Johansson, ST-läkare i allmänmedicin, Liljeforstorgs vårdcentral, Oktober 2016

EKG-kontroll vid årskontroll av patienter med typ 2- diabetes: En retrospektiv studie på Samariterhemmets vårdcentral
Mohammadreza Shojaeddin, ST-läkare, Samariterhemmets vårdcentral, Juni 2016

D-vitamin på BVC - genomgång aktuellt kunskapsläge, följsamhet till rekommendationer och föräldrars kunskapsnivå
Anna Lindroos Palmblad, ST-läkare i allmänmedicin, Tierps vårdcentral, Juni 2016

Ehlers Danlos syndrom (EDS) i primärvården– när ska det misstänkas och vad ska vi göra?
Pernilla Blom, ST-läkare i allmänmedicin, Flogsta vårdcentral

Kartläggning av Doxycyklinförskrivning vid Tierps akutmottagning
Maria Eriksson, ST-läkare i allmänmedicin, Tierps vårdcentral, Mars 2016

Orsaker till utsättning av Waran i Primärvården
Monika Szabo, ST-läkare i allmänmedicin, Svartbäckens vårdcentral, Februari 2016

Biopsering av hudtumörer vid Knivsta vårdcentral: vad hittar man, vad kan förbättras?
Mattias Anér, ST-läkare i allmänmedicin, Knivsta vårdcentral, Januari 2016

Utvärdering av patienternas kunskap om Waranbehandling
Afsaneh Yarahmadi, ST-läkare i allmänmedicin, Årsta vårdcentral, November 2015

Läkares kostråd till patienter med övervikt eller fetma på Knivsta vårdcentral
Esther Edvinsson, ST-läkare i allmänmedicin, Knivsta vårdcentral, November 2015

Akut sinuit på Husläkargruppen - hur följs Stramas diagnostik- och behandlingsrekommendationer?
Yujing Wang, ST-läkare i allmänmedicin, Husläkargruppen, Oktober 2015

Uppföljning av subaraknoidalblödning i Primärvården
Svante Wallmark, ST-läkare i allmänmedicin, Eriksbergs vårdcentral, April 2015

”Jag tycker man ska fråga: hur har du det hemma i din relation”?
Våld mot kvinnor – samband med framtida hälsa?

Linda Andersson, ST-läkare i allmänmedicin, Östervåla vårdcentral, Mars 2015

Kan sköterskan ersätta doktorn? - primärvårdssjuksköterskans roll i uppföljning efter hjärtinfarkt
Camilla Fryckstedt, ST läkare i allmänmedicin, Heby vårdcentral, Eva Otterheim, ST läkare i allmänmedicin, Aros läkarmottagning, Oktober 2014

Så svårt; men ack så viktigt! En kvalitativ intervjustudie om hur läkare på Storvreta vårdcentral ställer diagnosen depression
Cecilia Lund, ST-läkare i allmänmedicin, Storvreta vårdcentral, Sept 2014

Drop-in mottagningen på Fålhagens vårdcentral - vem söker och varför?
Sara Smedegård, ST-läkare i allmänmedicin, Fålhagens vårdcentral, Augusti 2014

Behandling och utredning av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i primärvården
Johan Johansson ST-läkare i allmänmedicin, Östervåla vårdcentral, 2014

Behandlingsutfall vid tillägg med inkretiner till patienter med Typ 2 diabetes, listade på Svartbäckens vårdcentral, Uppsala. En retrospektiv studie vid Svartbäckens vårdcentral
Sven Einerth, ST-läkare i allmänmedicin, Svartbäckens vårdcentral, 2014

Påverkas livskvalitet av höftskola?
Malena Björklund, ST-läkare i allmänmedicin, Flogsta vårdcentral, December 2013

Effekten av annonsering, jämfört med intern hänvisning från vårdcentralen, samt effekten av kort rådgivning för patientbesök angående överkonsumtion av alkohol
Erik Pettersson, ST-läkare i allmänmedicin, Storvreta vårdcentral, September-oktober 2013

Leder förhöjt fasteblodsocker till diabetes? En uppföljning på Älvsjö vc
Sinnika Annell, ST-läkare i allmänmedicin, Älvsjö Vårdcentral, vår 2013

Får du lagom med tid hos doktorn? En kvalitativ innehållsanalys
Sofie Sandberg, ST läkare i allmänmedicin, Svartbäckens vårdcentral, Januari 2013

Blodtryckssänkande effekt av yoga. En artikelstudie
Elin Gahm, ST-läkare, Samariterhemmets vårdcentral, 2012

Nya Zeeland ur ett barnhälsoperspektiv - Ett välfärdsland för vissa?
Erika Kelso, ST-läkare i allmänmedicin , Flogsta vårdcentral, Augusti 2012

Raska fötter springa tripp, tripp, tripp…
Vilka patienter med fotproblem söker Årsta vårdcentral i Uppsala och hur tar vid hand om dem?
Cecilia Eich, ST läkare i allmänmedicin, Årsta vårdcentral, Mars 2012

Artrosskola på Gottsunda vårdcentral - pilotprojekt då drömflödet för Höft-knäkedjan tillämpas
Anna-Karin Lindblom, ST-läkare i allmänmedicin, Gottsunda vårdcentral, Oktober 2011

Handläggning av akut och elektiv koloncancer inom primärvården Uppsala läns landsting 2006-2008
Stina Forssell, ST-läkare i allmänmedicin, 2011

Hur handlägger läkare långvarig hosta på en vårdcentral i Peru i jämförelse med en vårdcentral i Sverige
Carlos Lopez Quijano, ST-läkare i allmänmedicin, Knivsta vårdcentral, 2011

Metabol kontroll och sjukvårdsutnyttjande hos typ-2 diabetiker i primärvården
Daniel Lund, ST-läkare i allmänmedicin, 2011

Mukopurulent konjunktivit; antibiotikabehandling och ögonstatus - hur gör vi?
Oskar Nordlund, ST-läkare i allmänmedicin, Flogsta vårdcentral, 2011

Penicillinallergi i primärvård – överensstämmelse mellan självrapportering och journaldokumentation
Emma Bothelius, ST-läkare i allmänmedicin, Kungsgärdets vårdcentral, 2011

Påverkas vaccinationstäckningen mot tuberkulos av organisatoriska reformer? En kvalitetsgranskning av BCG-vaccination i Uppsala län 2011
Stina Lemoine, ST-läkare i allmänmedicin, Gottsunda vårdcentral, 2011

Vilka diagnoser handläggs jourtid på Primärvårdsakut-mottagningen i Tierp?
Anna-Carin Bring, ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Centrum
Terese Nilsen-Orrhult, ST-läkare allmänmedicin, Fålhagens vårdcentral, 2011-2013

Studier i kognitiv beteendeterapi (KBT) som sekundärprevention efter insjuknande i kranskärlssjukdom
Christoffer Sandberg, ST-läkare i allmänmedicin, Samariterhemmets vårdcentral