Kurser

ST-läkaren ska i samråd med handledaren planera för deltagande i obligatoriska kurser och andra kurser för att uppnå målbeskrivningens kompetenskrav.

Fyll i blankett Kursönskemål och skicka den via e-post till studierektor för yttrande. Efter godkännande kan kursen sökas.