ST-seminarium

Seminarierna är obligatoriska för ST-läkare. (heldag)
Frånvaro ska anmälas och motiveras. Vikarier med sikte på att bli specialister i allmänmedicin är också välkomna.
Seminarierna hålls alltid på torsdagar, vanligen andra torsdagen i månaden.
Förmiddag kl 8.30-12, gemensamt program
Eftermiddag kl 13-16.30, basgrupper

ST-seminarier HT18
se även ST-forum
Lokal: Blå Korset, Akademiska sjukhuset, om inget annat anges

13 september - Tema: Barnmedicin
11 oktober
8 november
6 december - Terminsavslutning. Hel dag på Katalin.