ST-seminarium

Seminarierna är obligatoriska för ST-läkare. (heldag)
Frånvaro ska anmälas och motiveras. Vikarier med sikte på att bli specialister i allmänmedicin är också välkomna.
Seminarierna hålls alltid på torsdagar, vanligen andra torsdagen i månaden.
Förmiddag kl 8.30-12, gemensamt program
Eftermiddag kl 13-16.30, basgrupper

ST-seminarier HT18
se även ST-forum
Lokal: Blå Korset, Akademiska sjukhuset, om inget annat anges

11 oktober Tema: Barnmedicin, Fredrik Cederblad barnläkare
8 november - Tema: Röntgen
6 december - Terminsavslutning. Hel dag på Katalin.
Anmälan via ST-forum eller länk i utskickat mejl.

ST-seminarier VT19
Lokal: Blå Korset, Akademiska sjukhuset, om inget annat anges
Mer information och innehåll meddelas senare

10 januari - Terminsstart. Fyrisbiografen
14 februari
14 mars
11 april
9 maj
13 juni - Terminsavslutning. Hel dag på Park Inn.