ST-seminarium

Seminarierna är obligatoriska för ST-läkare. (heldag)
Frånvaro ska anmälas och motiveras. Vikarier med sikte på att bli specialister i allmänmedicin är också välkomna.
Seminarierna hålls alltid på torsdagar, vanligen andra torsdagen i månaden.
Förmiddag kl 8.30-12, gemensamt program
Eftermiddag kl 13-16.30, basgrupper

ST-seminarier VT18
se även ST-forum
Lokal: Blå Korset, Akademiska sjukhuset, om inget annat anges

18 januari - Fyrisbiografen.
OBS! Basgrupper 08.30-12, Fyrisbio 13-16.30
15 februari
Tema: Stroke
15 mars
12 april
Tema: Infektion
17 maj
Tema: Onkologi
14 juni - Terminsavslutning. Elite Hotel.