Levnadsvanor

Ohälsosamma levnadsvanor bidrar till cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige idag. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet ökar risken för många av dagens stora folksjukdomar.

Enligt världshälsoorganisationen, WHO, kan dock goda levnadsvanor förebygga 80 procent av hjärtsjukdomar och stroke, 30 procent av all cancer och fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Även den som redan har drabbats av sjukdom kan göra stora hälsovinster genom förbättrade levnadsvanor. Evidens för levnadsvanornas betydelse för hälsan är idag så stark att det finns ett etiskt ansvar att handla.

Hälso- och sjukvården har en central roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med levnadsvanor. Att ställa frågor och informera om levnadsvanor är värdefullt och visar för patienten att levnadsvanor är viktiga för hälsan. Samtidigt visar undersökningar att 84% av befolkningen vill prata med sjukvården om sina levnadsvanor. Även om motivation till förändring ofta är som starkast i mötet med vårdgivaren kan frågor om levnadsvanor även så ett frö som kan leda till förändring längre fram.

Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer med rekommendationer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Rekommendationerna förväntas på sikt leda till minskade kostnader för hälso- och sjukvården genom att antal personer med ohälsosamma levnadsvanor minskar, vilket i sin tur minskar risken för framtida sjuklighet.