Matvanor

Mat är en del av livet och våra matvanor har stor betydelse för hälsan och vårt välbefinnande. Maten och måltiderna fungerar som mötesplats, kulturbärare och även som källa till njutning.

Ohälsosamma matvanor är största riskfaktorn för ohälsa och tidig död i Sverige idag. En fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning har så ohälsosamma matvanor att de riskerar att insjukna eller dö i förtid av hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller cancer. Forskning visar att socioekonomiskt utsatta grupper äter sämre och är mer drabbade av kostrelaterade kroniska sjukdomar.

Bra matvanor kan både främja och bevara en god hälsa genom att minska risken för hjärt-kärlsjukdom, övervikt, typ 2-diabetes och cancer. Hälsosamma matvanor kan bidra till att minska risken för hjärt-kärlsjukdom med 30 till 50 procent, och förebygga upp till en tredjedel av alla cancerfall. Matvanor är även ofta en viktig del av behandlingen vid sjukdom.

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att stödja människor till bättre matvanor och minska ojämlikheter i hälsa. Personal inom hälso- och sjukvården träffar människor ur hela befolkningen och har på så sätt möjlighet att fånga upp dem med störst behov av råd och stöd. Undersökningar visar att var fjärde person i befolkningen vill få stöd att förändra sina matvanor.

All vårdpersonal ska kunna ge enkla råd om hälsosamma matvanor. Kom ihåg att även små förbättringar gör stor skillnad, både för individen och för folkhälsan! Vid identifierat ohälsosamma matvanor rekommenderas åtgärden kvalificerat rådgivande samtal vilket dietister eller annan legitimerad personal med tillräcklig kunskap om matvanor och nutrition kan erbjuda. Region Uppsala har tagit fram en behandlingsplan vid ohälsosamma matvanor, Ohälsosamma matvanor- kvalificerat rådgivande samtal, behandlingsplan, som du hittar här >>

Vad är hälsosamma matvanor?

Med hälsosamma matvanor avses att energi- och näringsintag, livsmedelsval, tillagningsform och måltidsmönster motsvarar individens behov utifrån ålder, aktivitet, hälsa och eventuell sjukdom.

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för god hälsa och för att täcka behovet av alla näringsämnen behöver vi äta en varierad kost. Grönsaker, frukt och bär, fisk och skaldjur, vegetabiliska oljor, nötter och frön är mat som kan skydda mot de vanligaste folksjukdomarna. Vi bör minska konsumtionen av rött kött och chark, salt och socker samt dricka mindre alkohol. Det är bra att välja vatten som dryck i första hand.

Det du äter varje dag har större betydelse för hälsan än det du äter mer sällan. Gör skillnad på vardag och fest. Att inte äta godis, kaffebröd, chips och läsk mer än 1–2 gånger i veckan är en bra idé. Läs mer om de evidensbaserade rekommendationerna som ligger till grund för kostråden här >>