Övervikt och fetma

I Sverige är övervikt och fetma ett stort folkhälsoproblem. Hälften av alla vuxna män, mer än en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn är överviktiga eller feta.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är övervikt och fetma en av de största riskfaktorerna för sjukdom och död i västvärlden. Att övervikt och fetma ökar beror på stora förändring i vår miljö och våra beteenden. Vi rör oss mindre och har ökad tillgång till kalorier. Intaget av energi blir helt enkelt större än energiförbrukningen vilket leder till att många blir överviktiga.

Enskilda individer och grupper är inte ansvariga för utvecklingen av övervikt. Samhället har en viktig roll i att t ex inte sända TV-reklam om onyttig mat till barn och att stadsplanering uppmuntrar till och underlättar fysisk aktivitet i vardagen.

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Under de senaste decennierna har övervikt och fetma hos barn ökat kraftigt. Fetma i barn- och ungdomsåren orsakar ofta fysiskt och psykiskt lidande samt är en riskfaktor för ökad sjuklighet i vuxen ålder. Därför behövs förebyggande insatser och adekvat behandling tidigt.

Familjen bör involveras och hållbara beteendeförändringar är nyckeln till framgång. Det kan till exempel handla om att erbjuda näringsrik mat, minska tillgången på godis och läsk, hitta fler aktiviteter för hela familjen samt begränsa tiden för dataspel och tv-tittande. Det är viktigt med långsiktig behandling, uppföljningar och uppmärksamhet på eventuella ätstörningar.

Orsakerna till övervikt och fetma hos barn och ungdomar berör hela samhället. Uppsala-Örebroregionen har tagit fram ett vårdprogram för hälso-och sjukvårdens roll och ansvar. Vårdprogrammet Övervikt och fetma hos barn och ungdomar – prevention och behandling hittar du här