Sömn

Boken "Sov gott" i ny upplaga

"Sov gott" är en mycket omtyckt liten bok med fakta om sömn samt konkreta tips och råd om hur man kan förbättra sin sömn.

Det finns idag mycket kunskap om sömn - bland annat om vad som kan påverka sömnen i positiv eller negativ riktning. Om man upplever att man sover dåligt, finns det mycket man kan göra själv för att förändra detta. "Sov gott" kan vara till hjälp genom att ge kunskap om sömnfaser och sömnkvalitet, allmänna råd och exempel på felaktiga myter om sömn. Boken innehåller också ett avsnitt med insomningstekniker samt förslag på hur patienten kan utvärdera sin sömn, så att det märks om det skett förändringar i positiv riktning.

Sov

"Sov gott" har under 2018 kommit i en ny, reviderad upplaga. Boken ges ut genom ett samarbete mellan landstingen/regionerna i Dalarna, Uppsala, Sörmland, Gävleborg, Västmanland, Örebro och Värmland som ingår i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

*Folkhälsoenheten distribuerar endast till verksamheter inom Nära vård och hälsa (tidigare primärvården och habiliteringen), Region Uppsala. För beställningar, kontakta Folkhälsoenheten
För beställning till Akademiska sjukhuset, kontakta Karin Kauppi.
För beställning till Lasarettet i Enköping, kontakta Emma Algell.

Beställningar till övriga landsting/regioner inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion görs via respektive landstings/regions läkemedelsenhet.