Aktuella utbildningar

Här finns information om aktuella utbildningar som erbjuds.

Alkohol

Riskbruk och alkoholproblem - prevention och behandling

17 sep & 20 nov 2019, kl. 08.30 - 16.45 
Utbildning för att öka kunskapen om riskbruk och alkoholproblem, stärka personal i samtalet om alkohol samt stödja arbetet att utveckla ett systematiskt arbetssätt i den egna verksamheten. Utbildningen sker under två heldagar hösten 2019 samt ett handledningstillfälle under våren 2020.
Läs mer och anmäl dig här. 

Fysisk aktivitet

Utbildning/workshop "Fysisk aktivitet på recept, FaR® - en metod för att förstärka dina råd om fysisk aktivitet"

12 sep 2019, kl. 14.00 - 16.00 eller 15 okt 2019, kl. 13.00 - 15.00
Som ett led i att stärka legitimerad personal att använda fysisk aktivitet som förebyggande åtgärd eller behandling vid olika sjukdomstillstånd ges en introduktionsutbildning till metoden FaR®. 
Läs mer och anmäl dig till 12 sep här 
Läs mer och anmäl dig till 15 okt här 

Motiverande samtal

Grundutbildning i Motiverande samtal (MI) 

För intresseanmälan, välkommen att kontakta motiverandesamtal@regionuppsala.se.

Tobak

Utbildning till diplomerad tobaksavvänjare

För information angående utbildning till diplomerad tobaksavvänjare, välkommen att kontakta oss på folkhalsoenheten.hoh@regionuppsala.se.

 

 

Levnadsvanedagen

Föreläsningsmaterial från levnadsvanedagen 2017
Föreläsningsmaterial från levnadsvanedagen 2016
Föreläsningsmaterial från levnadsvanedagen 2015