Väntetider i vården - primärvård


Väntrum - hand håller kölapp
Väntetiderna för patienter inom primärvård mäts genom de nationella mätningarna "Väntetider i vården". Region Uppsala rapporterar varje månad in siffror för samtliga vårdcentraler i länet. På den här sidan kan du se resultatet för de senaste sex månaderna.

Längst ned på sidan hittar du sammanställningar av resultatet från de nationella mätningar som görs två gånger om året, under mars och oktober. Dessa siffror kan du även hitta på www.vantetider.se.


Månadsvis sammanställning av mätningar för Uppsala län


Nybesök till läkare - offentliga vårdgivare

Nybesök till läkare - privata vårdgivare

Telefontillgänglighet - offentliga vårdgivare

Telefontillgänglighet - privata vårdgivare


Väntetider i vården
- sammanställning av nationell mätning

(Sammanställs två gånger per år)