Vem vänder sig extranätet till?

Extranätet är till för dig som förtroendevald och för dig som samarbetar med Region Uppsala på något sätt. Här hittar du information, blanketter och annat material som du kan behöva för att utföra ditt uppdrag.

Förtroendevalda

Du som förtroendevald har tidigare hittat information på lul.se under fliken Politik. Nu hittar du all information du behöver för ditt politikeruppdrag här på extranätet.

Vårdgivare

Du som samarbetar med Region Uppsala inom vård- och omsorgsområdet har tidigare hittat information under fliken För vårdgivare. Privata vårdgivare med avtal har även hittat viss information på Region Uppsala intranät Navet. Nu samlar vi informationen här på extranätet istället. Under hösten ska vi komplettera med information från Navet. Då blir extranätet en än mer komplett informationskanal för våra samarbetspartners.

Remittenter

Som remittent har du troligtvis mest kontakt med Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Mycket av det material du har hittat på akademiska.se flyttar hit till extranätet för att du lättare ska hitta informationen som vänder sig till remittenter.

Projekt och andra samarbeten

Region Uppsala driver och medverkar i många uppdrag och projekt där externa partners ingår. Du som arbetar i projekt eller någon annan form av uppdrag tillsammans med Region Uppsala ska hitta relevant information här.