Remittent

Som remittent har du troligtvis mest kontakt med Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Mycket information kan du hitta på Akademiskas webbsida.

Högspecialiserad vård på Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett av Sveriges största universitets- och regionsjukhus med en lång tradition av medicinsk vård och forskning. Sjukhuset har lång erfarenhet av samverkan och partnerskap och är idag det sjukhus i Sverige som erbjuder mest vård utanför det egna länet; ungefär var tredje patient som vårdas här kommer från ett annat landsting, främst från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Akademiska har även rikssjukvårdsuppdrag inom två områden, brännskadevård samt kraniofacial kirurgi, till vilka patienter remitteras från hela landet. Se vänstermeny för mer information.

Inom områden där vi har spjutspetskompetens remitteras en del patienter från övriga Sverige, det vill säga utanför regionen, men även från utlandet. Exempel på spjutspetsområden är neuroendokrina tumörer, inflammationer, neurotrauma, bäckenfrakturer, benförlängningar, njur- och pankreastransplantationer, kärlkirurgi, smärta, barnpsykiatri och rehabilitering av svårt hjärnskadade patienter.

På dessa sidor beskrivs den högspecialiserade vård som vi erbjuder våra patienter och remittenter.
Se högspecialiserad vård på Akademiska sjukhusets webbsida