HFS-nätverket

Den 19 mars godkändes Region Uppsala som medlem i nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Medlemskapet innebär att Region Uppsala ingår i ett nätverk som består av 21 landsting eller region.

Nätverket arbetar för att utveckla vår organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning. Nätverket arbetar inom fyra perspektiv; patient-, befolkning-, medarbetar- och styr- och ledningsperspektivet.