HSVO (Hälsa, stöd, vård och omsorg)

Samverkansstruktur med Region Uppsala och länets kommuner.

Ett väl fungerande samarbete mellan Region Uppsala och länets kommuner är en förutsättning för ett framgångsrikt och hållbart utvecklingsarbete avseende hälsa, stöd, vård och omsorg. Därför finns en aktiv samverkan och dialog på politisk och tjänstemannanivå.

Samverkansstrukturen består av ett Regionalt Forum för länets ledande politiker och olika regionala samråd. På politisk nivå finns ett regionalt samråd HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg). tjänstemannanivå har den regionala ledningsgruppen (regiondirektör och kommunchefer/-direktörer) tillsatt en tjänstemannaledning HSVO (hälsa- stöd, vård och omsorg) med uppdrag att verka som plattform för samverkan på tjänstemannanivå i gemensamma frågor, där Region Uppsala och/eller flera kommuner är berörda. Både samråd HSVO och tjänstemannaledningen HSVO ansvarar för samverkan med invånarnas behov av hälsa, stöd, vård och omsorg i fokus.

Samråd HSVO och tjänstemannaledningen HSVO sammanträder regelbundet och här finns kallelser och minnesanteckningar.

HSVO sammanträden:
HSVO Samråd
2017-05-18 Agenda och minnesanteckningar
2017-09-29 Agenda och minnesanteckningar
2017-11-17 Agenda och minnesanteckningar
2018-02-16 Agenda och minnesanteckningar
2018-05-25 Agenda och minnesanteckningar
2018-10-02 Agenda och minnesanteckningar
2018-11-08 Agenda och minnesanteckningar

HSVO Tjänstemannaledning
2017-04-11 Agenda och minnesanteckningar
2017-05-12 Agenda och minnesanteckningar
2017-09-01 Agenda och minnesanteckningar
2017-10-06 Agenda och minnesanteckningar
2017-12-01 Agenda och minnesanteckningar
2018-02-01 Agenda och minnesanteckningar
2018-03-15 Agenda och minnesanteckningar
2018-04-24 Agenda och minnesanteckningar
2018-06-01 Agenda och minnesanteckningar
2018-08-31 Agenda och minnesanteckningar
2018-10-12 Agenda och minnesanteckningar
2018-11-30 Agenda