HSVO (Hälsa, stöd, vård och omsorg)

Samverkansstruktur med Region Uppsala och länets kommuner.

Ett väl fungerande samarbete mellan Region Uppsala och länets kommuner är en förutsättning för ett framgångsrikt och hållbart utvecklingsarbete avseende hälsa, stöd, vård och omsorg. Därför finns en aktiv samverkan och dialog på politisk och tjänsteledningsnivå.

Samverkansstrukturen består av ett Regionalt Forum för länets ledande politiker och olika regionala samråd. På politisk nivå finns ett regionalt samråd HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg). tjänsteledningsnivå har den regionala ledningsgruppen (regiondirektör och kommunchefer/-direktörer) tillsatt en tjänsteledning HSVO (hälsa- stöd, vård och omsorg) med uppdrag att verka som plattform för samverkan på tjänsteledningsnivå i gemensamma frågor, där Region Uppsala och/eller flera kommuner är berörda. Både samråd HSVO och tjänsteledningen HSVO ansvarar för samverkan med invånarnas behov av hälsa, stöd, vård och omsorg i fokus.

Samråd HSVO och tjänsteledningen HSVO sammanträder regelbundet och här finns kallelser och minnesanteckningar.

HSVO sammanträden:

Minnesanteckningar HSVO Samråd

2019-09-20

2019-03-11

Minnesanteckningar HSVO Tjänsteledning

2019-10-04

2019-08-30

2019-06-11

2019-05-09

2019-03-01

 

 

Agenda o minnesanteckningar 2018
Föregående års agenda o minnesanteckningar