HSVO (Hälsa, stöd, vård och omsorg)

Samverkansstruktur med Region Uppsala och länets kommuner.

Ett väl fungerande samarbete mellan Region Uppsala och länets kommuner är en förutsättning för ett framgångsrikt och hållbart utvecklingsarbete avseende hälsa, stöd, vård och omsorg. Därför finns en aktiv samverkan och dialog på politisk och tjänstemannanivå.

Samverkansstrukturen består av ett Regionalt Forum för länets ledande politiker och olika regionala samråd. På politisk nivå finns ett regionalt samråd HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg). tjänstemannanivå har den regionala ledningsgruppen (regiondirektör och kommunchefer/-direktörer) tillsatt en tjänstemannaledning HSVO (hälsa- stöd, vård och omsorg) med uppdrag att verka som plattform för samverkan på tjänstemannanivå i gemensamma frågor, där Region Uppsala och/eller flera kommuner är berörda. Både samråd HSVO och tjänstemannaledningen HSVO ansvarar för samverkan med invånarnas behov av hälsa, stöd, vård och omsorg i fokus.

Samråd HSVO och tjänstemannaledningen HSVO sammanträder regelbundet och här finns kallelser och minnesanteckningar.

HSVO sammanträden:

HSVO Samråd

2019-03-11
Agenda              

Minnesanteckningar

 

HSVO Tjänstemannaledning

Minnesanteckningar

2019-06-11
Agenda              

Minnesanteckningar

2019-05-09
Agenda              

Minnesanteckningar

2019-03-01
Agenda            

Minnesanteckningar

 

Agenda o minnesanteckningar 2018
Föregående års agenda o minnesanteckningar