Nya medarbetare och ett ökat uppdrag

I samband med regionbildningen får Hälsa och habilitering tolv nya medarbetare från regionförbundet som kommer att samlas i en gemensam FoU-avdelning med förvaltningens nuvarande åtta medarbetare.

- Det känns jätteroligt och spännande och vi är väldigt positiva till att vi får ett större uppdrag, säger förvaltningsdirektör Lena Dahlman.

Hon berättar att regionförbundet och Hälsa och habilitering hittills har jobbat parallellt med olika frågor som berör både landsting och kommuner. I den nya organisationen jobbar man istället tillsammans, sida vid sida.

Lena Dahlman
Lena Dahlman, förvaltningsdirektör Hälsa och habilitering

- Jag tror att det här innebär att vi kommer att kunna förädla, förtydliga, kompetensutveckla och skapa nya möjligheter. På Hälsa och habilitering pratar vi till exempel mycket om kvalitativ forskning, om evidensbaserad praktik och om att förändra på sikt. Det är en forskningsmetodik och ett tankesätt där regionförbundet och vi tänker lika.

Fram tills nu har Hälsa och habilitering bedrivit forskning och utveckling inom de fyra verksamhetsområden som finns inom förvaltningen. Sedan 2014 har man också i uppdrag att stödja primärvården i länet när det gäller exempelvis folkhälsa, samt forskning och utveckling. När de nya medarbetarna från regionförbundet ansluter vid årsskiftet tillkommer ett nytt forskningsområde: socialtjänst med angränsande hälso- och sjukvård.

Lena Dahlman menar att det handlar om två kulturer som ska mötas och samarbeta för att hitta de bästa lösningarna.

- Vi ska jobba för det här, tydligare och tillsammans. Även om mycket blir nytt kan vi koppla ihop våra resurser.

Kommunerna ska vara med och påverka

Både Hälsa och habilitering och regionförbundet har täta och regelbundna kontakter med kommunerna när det till exempel gäller frågor om funktionshinder och äldre. Regionförbundet har även jobbat med frågor om barn och unga, samt missbruk och beroende.

- Vissa delar i socialtjänsten och individ- och familjeomsorgen har vi inte arbetat med tidigare, men andra områden som regionförbundet har arbetat med är väldigt lika. Vi har till exempel en forsknings- och en kunskapsresurs kring föräldrar med kognitiva svårigheter som har utvecklats i ett samarbete där regionförbundet först var projektägare och sedan huvudman.

Lena Dahlman säger också att det är viktigt att fortsätta ha en bra dialog med socialchefer, kommunchefer och andra berörda så att de är med och påverkar arbetet. Hittills tycker hon att dialogen med kommunerna har fungerat bra.

- Det är viktigt att förmedla att det här är något vi gör tillsammans, att vi står bakom det gemensamt och att vi har haft väldigt bra dialoger. Från vår sida tycker vi att det här är helt rätt.

Text: Åsa Eckerrot
Bild: Magnus Laupa