Region Uppsala är ett steg i rätt riktning

Det råder politisk enighet i landstinget inför bildningen av Region Uppsala. Men att man är överens i en sakfråga är inte något unikt, berättar landstingsråden Börje Wennberg (S) och Nina Lagh (M).

Börje Wennberg och Nina Lagh
Nina Lagh (M) och Börje Wennberg (S)
 

– Även om det förstås finns ideologiska skillnader mellan våra partier så är vi överens i de allra flesta frågor, kanske 85–90 procent. Fast just det brukar inte synas i medierna.

Trots att de har olika partier som uppdragsgivare, olika ideologier och trots att det finns frågor där de är genuint oense, så har de alltså samma uppfattning i många frågor och driver dem tillsammans, säger Börje Wennberg.

- Om vi kan komma samman och jobba mot samma mål, då är det vår skyldighet att göra det i så stor omfattning som möjligt.

Nina Lagh tillägger att det också är en styrka att de är helt överens med kommunerna när det gäller regionbildningen.

- Vi har varit överens med dem hela tiden, vilket är viktigt att framhålla. Enstaka individer kanske är emot, men under hela resans gång har det varit koncensus i frågan. Och det tror jag är viktigt, att alla tror på det här i grunden.

Men regionbildningen innebär förstås också en del utmaningar för politikerna. Även om man hittills har varit eniga är det viktigt att få till ett fortsatt bra samarbete med kommunerna, trots att de inte längre har ett formellt beslutsmandat, så som de har haft i regionförbundet.

- Det är upp till oss att hitta former, arenor, där vi kan ta del av kommunernas synpunkter när det gäller hur vi ska samarbeta, säger Börje Wennberg.

En sådan arena är Regionalt Forum, en plattform där ledande kommunala företrädare har möjlighet att träffa politiker från Region Uppsala och bland annat diskutera strategiska och övergripande frågor som har ett längre tidsperspektiv och betydelse för regionens utveckling. Dit hör till exempel kollektivtrafik, närvård och utbyggnaden av infrastruktur.

Börje och Nina menar att en stor fördel med regionbildningen är att styrningen av länet nu hamnar i ett direktvalt organ – Region Uppsala. Att det blir en organisation med en styrelse istället för dagens två – landstinget och regionförbundet – kommer att underlätta och effektivisera arbetet.

Det ska bli bättre för fler

Syftet med regionbildningen är inte i första hand att tjäna eller spara pengar, utan att samordna resurserna och effektivisera organisationen, bland annat det regionala utvecklingsarbetet. Men det kommer inte att flyttas pengar från sjukvård till regional utveckling. Omkring 80 procent av landstingets nuvarande budget utgörs av sjukvård och så blir det även i fortsättningen, säger Nina Lagh, även när det regionala uppdraget tillkommer.

- Vår huvudinriktning är att det ska bli bättre för fler, för människorna på gatan, och det här är ett steg i rätt riktning.

Börje Wennberg avslutar med att säga att han ser fram emot att få en större politisk verktygslåda från den 1 januari.

- Jag ser speciellt fram emot att vi kan jobba på ett bredare sätt med tillväxtfrågorna, med företagande, innovationer och i förlängningen kan skapa nya jobb i vårt län.

Text: Åsa Eckerrot
Bild: Magnus Laupa