Namn, logotyp, e-post och webbplatser

Det är bara Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län som byter namn och logotyp till Region Uppsala, även om alla förvaltningar i landstinget är del av Region Uppsala.

De förvaltningar som har egna logotyper behåller dem: Akademiska sjukhuset, UL, Lasarettet i Enköping, Folktandvården, Primärvården, Landstingsservice, Kultur och bildning, Hälsa och habilitering samt Varuförsörjningen.

E-postadresser

Endast adresser med @lul.se har förändrats till @regionuppsala.se, övriga kvarstår. Medarbetare behöver inte göra något, landstingets it-organisation tar hand om bytet. Gamla adresser med @lul.se fortsätter att fungera, mejl som skickas till dessa kommer fram även efter bytet.

Tryckt material, avsändarlogotyp och användarnamn (för medarbetare)

Övergången till Region Uppsala blir successiv. Enligt beslut ska inte material med inaktuella namn och logotyper slängas. Avsändarlogotyp förändras i och med regionbildningen. Istället för Landstinget i Uppsala län ska det stå Region Uppsala.

Nya dokument i Docplus får logotyp Region Uppsala. Befintliga dokument ändrar logotyp manuellt vid revidering

Observera att interna användarnamn (exempelvis abc123@lul.se) inte ändras. Webbadresser till olika it-system, som Office 365, ändras inte och direktlänkar fungerar som vanligt. SITHS-kort byts först då angiven tid löper ut.

Webbplatsen regionuppsala.se istället för lul.se

Från 2017 finns Region Uppsala under adress regionuppsala.se på nätet. Från att ha varit regionförbundets adress, flyttades domännamnet till lul.se. Innehåll från regionförbundets webbsidor har flyttats över till Region Uppsalas sidor.