Effektiv och nära vård 2030

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och utmaningar med ett växande Uppsala län. Målbilden för effektiv och nära vård 2030 innebär en omställning av hälso- och sjukvården med en stark första linjens vård. Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer skapar vi förutsättningar för individuella lösningar med invånarens fokus. 

Varför görs det här nu?

Region Uppsala ska tillsammans driva en omställning av hälso- och sjukvården. Den ska anpassas efter invånares och patienters behov, bli mer effektiv och rustad för framtiden. Koncentrerad vård, men samtidigt hälso- och sjukvård i hela länet för bättre kvalitet och tillgänglighet där relationer och digitalisering är centrala.

Varför just Effektiv och nära vård 2030?

Utredningen har letts av Göran Stiernstedt som både har regional och nationell erfarenhet av hälso- och sjukvård (utredare för Effektiv vård SOU 2016). Namnet på utredningen är en viktig del av målbilden.

Vad ska den här omställningen leda till?

Vården ska bli mer behovsstyrd, patienten själv är i fokus. Den vård man behöver ofta ska finnas nära, nära kan innebära både fysiskt och digitalt. Patientens behov styr, behov som kan se olika ut under livet. Definitionen av effektiv och nära vård är att den ska vara samskapande, hälsofrämjande och kvalitetsdriven. Såväl medarbetare som patienter och samarbetspartners involveras i förändringen.

hela länet ingår i den nära vården