Effektiv och nära vård 2030

Delta i dialog om framtidens hälso- och sjukvård! Målbild och strategi för effektiv och nära vård 2030 leds av Göran Stiernstedt, statlig utredare.

Hur kan hälso- och sjukvården anpassas till invånarnas behov? Se Göran Stiernstedt berätta om uppdraget Effektiv och nära vård 2030 via youtube.

Vad tycker du är viktigt? Dela gärna med dig av dina tankar. Följ länken och instruktionerna, skriv ner dina åsikter i vårt digitala forum.

Rapport från lunch-webinar En primär angelägenhet

Marianne Svensson, Myndigheten för vård och omsorgsanalys, presenterade rapporten "en primär angelägenhet" (bildspel) där besöksmönster i primärvård, öppen specialistvård och akutsjukvård har studerats. Rapporten visar nationell statistik över primärvårdens förutsättningar och måluppfyllelse. Internationella referenser ges också till hur organisering och styrning av primärvård kan påverka olika kvalitetsmål.

Rapport från dialogträff med nationella gäster

God och nära vård var temat för dialogträff  (länk till intranät) i regi av Primärvården och Hälsa och habilitering. En av gästerna, Emma Spak, är samordnare för nära vård hos SKL, se Emmas bildspel som visades under dagen. Hon hade en konkret frågeställning: "Vad kan jag göra för att bidra till arbetsglädjen och utvecklingen av den nära vården redan idag?" Anna Nergårdh, regeringens utredare av god och nära vård, berättade om färdplanen, se gärna Annas bilder. Dialogen fortsatte, läs mentimeter-svaren till frågan hur ser en effektiv och nära vård 2030 ut i Uppsala? 

Inspirationsmaterial och analys

Vad blir du inspirerad av? Berätta gärna så kan vi dela vidare.

Politiskt uppdrag grund till dialog mot målbild

I maj 2017 togs beslut om att ta fram målbild och strategier för effektiv och nära vård 2030. Läs hur det politiska uppdraget är formulerat, direkt från Regionstyrelsens handlingar (från sidan 29) . Läs remissyttrandet över slutbetänkande Effektiv vård (SOU 2016:2).