Effektiv och nära vård 2030

Delta i dialog om framtidens hälso- och sjukvård! Målbild och strategi för effektiv och nära vård 2030 leds av Göran Stiernstedt som med sin statliga utredning Effektiv vård fick stor utmärksamhet nationellt. Diskussioner pågår i Region Uppsala digitalt, på ordinarie möten och i flera olika sammanhang.

Vad är effektiv och nära vård 2030? Vad är viktigt då? Hur får vi hälso- och sjukvården närmare invånarna? Hur kan hälso- och sjukvården anpassas till invånarnas behov? Se Göran Stiernstedt berätta om uppdraget Effektiv och nära vård 2030 via youtube.

Vad tycker du är viktigt? Vi hoppas att du har möjlighet att dela med dig av dina tankar. Följ länken och instruktionerna, skriv ner dina åsikter i vårt digitala forum.

 

Rapport från dialogträff i september

God och nära vård var temat för dialogträff 21 september (länk till intranät) i regi av Primärvården och Hälsa och habilitering. En av gästerna, Emma Spak, är samordnare för nära vård hos SKL samt ST-läkare i allmänmedicin i Göteborg. Ta del av Emmas bildspel som visades under dagen. Hon hade en konkret frågeställning: "Vad kan jag göra för att bidra till arbetsglädjen och utvecklingen av den nära vården redan idag?" Anna Nergårdh, regeringens utredare av god och nära vård, fortsatte att berätta om färdplanen, se gärna Annas bilder. Dialogen fortsatte och avslutades med gruppdiskussioner. Läs de intressanta mentimeter-svaren till frågan hur ser en effektiv och nära vård 2030 ut i Uppsala? 

Inspirationsmaterial

Vad blir du inspirerad av? Berätta gärna så kan vi dela vidare.

Politiskt uppdrag grund till dialog mot målbild

I maj 2017 togs beslut om att ta fram målbild och strategier för effektiv och nära vård 2030. Läs hur det politiska uppdraget är formulerat, direkt från Regionstyrelsens handlingar (från sidan 29) . Läs remissyttrandet över slutbetänkande Effektiv vård (SOU 2016:2).