E-tjänstekort till länets kommuner

 

Denna information riktar sig till utsedda beställare i länets kommuner när det gäller SITHS / E-tjänstekort och certifikat.

Region Uppsala har så kallat tredjepartsavtal med länets kommuner när det gäller SITHS-kortutgivning.

Prislista

Läs mer här