Funktionscertifikat

Information

Varför funktionscertifikat med SITHS-certifikat ( Säker IT inom Hälso- och Sjukvård SITHS)?

Dessa certifikat är till för installation i servrar så att de säkert kan identifiera varandra innan de utbyter information med varandra.

Certifikatet kan används till exempel vid överföring av sjukintyg till Försäkringskassan.

Behörig att kvittera ut funktions- och organisationscertifikat

Certifikatsmottagare är den som ansvarar för certifikatet och ser till att det blir installerat på rätt ställe. 

Vem får beställa?

Systemägare eller annan person som har rätt att beställa certifikat.

Fullmakt

Ska du ha ett funktionscert på någon domän som LUL inte har rätt att ge ut certifikat på så måste beställaren av certifikatet skaffa en fullmakt från domäninnehavaren.

Domäner som LUL har rätt att ge ut certifikat på är lul.se, uas.se, sjunet.org, sjunet.se för övriga domäner krävs fullmakt av den som äger domänen.

Fulmaktsformulär se länk

Fullmakten bifogas beställningen

 

Förfarande:

Fyll i beställningen/fullmakten och underteckna den, samt sänd den till:
Resurscentrum
Region Uppsala
Att:  Suzanne Vinberg
751 85 Uppsala