Syncentralen - www.lul.se

Syncentralen

Se filmen syncentralen.

Syncentralen

På syncentralen arbetar vi med att underlätta för personer med synskada. Målsättningen är att ge en god individuellt anpassad rehabilitering/habilitering som omfattar såväl sociala som psykologiska och praktiska problem.

Som synskadad räknas den
• som har en synskärpa mindre än eller lika med 0,3 med bästa glasögonkorrektion.
• som har ett begränsat synfält .
• som har svårigheter med att läsa på ett kortare avstånd än 20 centimeter med bästa närkorrektion.

Syncentralen erbjuder habilitering och rehabilitering individuellt och i grupp. För att komma till Syncentralen behöver man remiss från ögonläkare.

Syncentralen ligger i Uppsala men vi jobbar i hela länet och har även mottagning i Enköping, Tierp, Skutskär och Östhammar. Vi kan också göra hembesök vid behov.

Vi finns på Kungsgärdet, Villavägen 2 i Uppsala.
Postadress: Syncentralen, Box 260 74, 750 26 Uppsala.

Telefon: 018-611 67 25
Fax: 018-51 14 48
Texttelefon: 018-50 26 74
E-post: syncentralen@lul.se
Syncentralen är en verksamhet inom Habilitering och hjälpmedel.