Åtkomst för personal till Region Uppsalas it-system

Logga in i programportalen

Genom Programportalen kan du som anställd komma åt Region Uppsalas it-system även när du inte är på jobbet. För att logga in i programportalen behöver du ett personligt SITHS-kort och ett användarkonto hos landstinget.

Det finns även möjlighet att logga in med användarnamn, lösenord och engångskod via sms. För att du ska kunna nyttja denna tjänst, kontakta din it-samordnare.

 

Vad är SITHS-kort?
SITHS-kort är en identitetshandling på ett fysiskt kort med så kallat hårt certifikat. Kortet, tillsammans med personlig PIN-kod, används för identifiering. Har du inget e-tjänstekort/SITHS-kort kontakta din chef för vidare beställning hos passerkortsenheten på Region Uppsala. För att få behörighet till programportalen Kontakta din IT-samordnare, detta kräver ett godkännande från din chef. Om datorn saknar en kortläsare kontakta din IT-samordnare.

Kortprogrammet NetiD
För att använda SITHS-kort måste datorn ha programmet NetiD installerat. Programmet NetiD installeras "automatiskt" första gången kortet används för att logga in i programportalen via webben.

Sms-inloggning
Kontakta din IT-samordnare så att du får ett mobilnummer kopplat till inloggningskontot samt behörighet till programportalen via SMS, detta kräver ett godkännande från din chef.

Tekniska förutsättningar
Lösningen kräver att en Citrix-klient är installerad i datorn samt att en anpassning av säkerhetsinställningarna i webbläsaren Internet Explorer är gjord. Läs mer om de tekniska förutsättningarna och en instruktion här.

På en LUL-dator ska installationen och anpassningen ovan redan vara utförda.

Problem?
Vid problem med kortet och PIN-koder eller för att spärra förlorat kort, kontakta passerkortsenheten på Region Uppsala.
Vid problem med inloggning, kontakta din it-samordnare eller landstingets it-support på telefon 018-611 33 33.