Vi är 11 500 medarbetare inom 80 olika yrken

Region Uppsalas främsta uppgift är att ge vård åt medborgarna. Men vi arbetar också med tandvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Och så har vi medarbetare som är jurister, ekonomer, kommunikatörer, elektriker och mycket annat.

 

Vårdpersonal med kvinna och nyfödd bebis på BBAkademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. I vardagen flyter de olika rollerna ihop och bidrar till den erfarenhet, kompetens och omtanke som finns där.

Akademiska är beläget centralt i Uppsala och där arbetar 8 000 personer med högspecialiserad vård. Läs mer om att jobba på Akademiska


Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping är ett länsdelssjukhus med akutmottagning öppen dygnet runt för de medborgare som bor i den södra länsdelen. Lasarettet har också ett länsövergripande uppdrag inom delar av kirurgi, ortopedi och röntgen.

Inom lasarettet finns gynekologi, kirurgi, urologi, ortopedi, röntgen, internmedicin, intensivvård, rehabilitering, sjukhusansluten hemsjukvård, geriatrik, konsultmottagningar och akutmottagning.

Lasarettet har närmare 550 medarbetare.

Läs mer om jobb på lasarettet.


Läkare på vårdcentralenVårdcentraler

Vårdcentralerna är basen i länets hälso- och sjukvård och de utgör en stor del av arbetet i primärvården. I Region Uppsala drivs 26 av vårdcentralerna av den offentligt drivna primärvården.

Primärvården har omkring 750 anställda, de allra flesta inom vårdyrkena.  

Läs mer om Primärvårdens vårdcentraler.


Stöd till den som har nedsatt funktion

Den som har en funktionsnedsättning får också stöd av Region Uppsala. Hälsa och habilitering vänder sig till exempel till personer med autism, utvecklingsstörning, rörelsehinder, nedsatt syn eller nedsatt hörsel.

Hälsa och habilitering ger också stöd och utbildning till anhöriga och till dem som möter personer med funktionsnedsättning i sitt arbete.

Inom Hälsa och habilitering finns även verksamhet som vänder sig till personer som är hemlösa, asylsökande och nyanlända samt till äldre och sjuka.

På förvaltningen Hälsa och habilitering arbetar cirka 350 personer inom verksamhet i hela länet.

Läs mer om att jobba hos Hälsa och habilitering


Tandläkare med en ung flicka som patientTandvård

Folktandvården i Uppsala län har 19 kliniker för allmäntandvård över hela länet – dit är alla barn och vuxna välkomna.

Dessutom har folktandvården specialistkliniker som arbetar inom flera olika områden, till exempel pedodonti och ortodonti. Folktandvården bedriver även sjukhustandvård där man arbetar med patienter som har särskilda behov, till exempel långvariga eller svåra sjukdomstillstånd.

De som bor i länet gör sammanlagt omkring 322 000 besök hos folktandvården varje år, som har omkring 550 anställda.

Läs mer om Folktandvården.


Musiklärare leder kör på Wiks folkhögskolaKultur

Region Uppsala vill också att de som bor i vårt län ska kunna ta del av kulturen. De ska till exempel kunna gå på teater, se konst och film eller lära sig om konst på en folkhögskola.

Kultur och bildning heter den förvaltning i Region Uppsala som arbetar med kultur och folkbildning. Där arbetar 75 personer.

Läs mer om Kultur och bildning.


Byggnader och service

Region Uppsala äger många av byggnaderna där de egna verksamheterna bedrivs. Det är medarbetarna i förvaltningen Fastighet och service som ansvarar för dem.

Fastighet och service ger också service till de olika verksamheterna. Där arbetar 250 personer.

Läs mer om Fastighet och service.


TrafikplanerareUL planerar kollektivtrafiken

UL ser till att medborgarna har tåg och bussar att resa med. UL upphandlar all trafik av företag som är specialiserade på att köra tåg och bussar. Bussbolagen äger också bussarna medan tågen leasas av Region Uppsala. Det är de upphandlade företagen som anställer personal, därför har UL ingen egen personal ute i trafiken.

UL:s webbplats


Regionkontoret

Regiondirektören är Region Uppsalas högsta chef. Tillsammans med sin förvaltning, Regionkontoret, ska hon eller han se till att de politiska besluten genomförs. Besluten rör framför allt vård, tandvård, kultur och regional utveckling.

Tjänstemännen på Regionkontoret ger också stöd till verksamheterna i övriga delar av Region Uppsala. På Regionkontoret arbetar cirka 160 personer.


Resurscentrum

Resurscentrum ger ledningsstöd och administrativt stöd till Region Uppsalas verksamheter och till Regionkontoret. Där hanterars bland annat löneutbetalningar, kund- och leverantörsfakturor och bokslut för hela organisationen. Resurscentrum har också det övergripande ansvaret för vårt arkiv- och dokumenthantering.

En annan stor del av verksamheten handlar om att förvalta och utveckla Region Uppsalas vårdsystem och administrativa system. Resurscentrum arbetar även med utdata ur Region Uppsalas system.

Resurscentrum har 150 medarbetare.