Kliniskt utvecklingsår

Du som är nyutexaminerad sjuksköterska går ett kliniskt utvecklingsår under ditt första år som anställd i Region Uppsala. 

Syftet med kliniskt utvecklingsår

Det kliniska utvecklingsåret ska underlätta övergången mellan utbildningen och yrkesrollen. Det är en yrkesintroduktion som motsvarar behov och önskemål från både nyexaminerade sjuksköterskor och Region Uppsalas verksamheter och som utgår från patientsäkerhetsområden som Sveriges kommuner och landsting identifierat. Utvecklingsåret kompletterar verksamheternas befintliga introduktionsprogram.

Både teori och praktik
Efter en introduktionsdag följer ungefär 4 utbildningsdagar per månad utom juni, juli och augusti. Praktik varvas med teori. Den praktiska delen handlar om att i lugn och ro få öva på praktiska moment tillsammans med erfarna instruktörer. Teoretiska ämnen rör till exempel sjuksköterskans roll och ansvar. 

Utbildning på Kliniskt träningscentrum
Utbildningen sker främst på Kliniskt träningscentrum (KTC) på Akademiska sjukhuset i Uppsala men vissa övningar genomförs på den egna arbetsplatsen. Utbildningsansvariga arbetar på KTC men tar även hjälp av till exempel kliniska adjunkter och erfarna sjuksköterskor.

Kontaktuppgifter, schema och kursplaner
(länk till akademiska.se)