Medicinska biblioteket

Medicinska biblioteket på Akademiska sjukhuset är en del av Uppsala universitetsbibliotek. Vi är till för dig som är anställd i Region Uppsala, har avtal med regionen, forskare samt studerande inom vårdområdet.
Vänd dig till oss om du behöver hjälp med att hitta evidensbaserad information och informationssökning.

Läs mer om oss