Medicinska biblioteket

Medicinska biblioteket på Akademiska sjukhuset är fackbibliotek för dig som arbetar i vården. Vi tillhandahåller ett brett urval av medicinsk litteratur. Vi är främst till för Region Uppsalas personal och vårdgivare som har avtal med regionen samt studerande inom vårdområdet.
Vänd dig till oss om du behöver hjälp med att hitta evidensbaserad information, informationssökning eller e-resurser.

Läs mer om oss