PRAO

Du som går i åk 8 eller 9, är varmt välkommen att söka PRAO-plats hos oss. Praktisk arbetslivsorientering som ofta förkortas PRAO är till för att du, som elev i grundskolan, ska få en inblick i arbetslivet. För Region Uppsala är det värdefullt att få visa någon av våra verksamheter och vägar till framtida jobb. Vi erbjuder PRAO-platser på bland annat vårdcentraler, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.  Är du nyfiken och intresserad av vård, omsorg och hälsa så kan Region Uppsala vara ett bra val för dig.

Vi försöker tillgodose så många ansökningar som vi har möjlighet till och vi erbjuder maximalt 1 veckas prao-placering.

Regler för PRAO-perioden
För mer information om regler för hur minderåriga får arbeta och praktisera, se länkar i högerspalten.

Under praktiktiden är du som elev försäkrad via din skola. Alla tillbud och olyckor rapporteras till skolan utan dröjsmål. Bestämmelserna om vad som gäller regleras i arbetsmiljölagen.

För tillfället tar vi inte emot några PRAO-förfrågningar.

  

 

  

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Skola
Årskurs
Vecka som du söker PRAO?
Berätta lite om dig själv