PRAO

Praktisk arbetslivsorientering som ofta förkortas PRAO ger elever möjlighet att få inblick i olika yrken. PRAO ger också erfarenhet av hur arbetslivet fungerar. Inför valet till gymnasieskolan är det värdefullt att få kunskap om olika alternativ och vägar till framtida jobb. Du som går i åk 8 eller 9, är välkommen att söka PRAO-plats hos oss.

Har du några frågor kring PRAO, är du välkommen att kontakta någon av oss, se Kontaktinformation.

Regler för PRAO-perioden
I Sverige har vi speciella regler för hur minderåriga, barn och ungdomar under 18 år, får arbeta och praktisera.

Under praktiktiden är eleven försäkrad av skolan. Därför ska alla tillbud och olyckor rapporteras till skolan utan dröjsmål. Bestämmelserna om vad som gäller regleras i arbetsmiljölagen.

Anmäl intresse för PRAO här:

Namn
Person nr (ååååmmdd-xxxx)
E-postadress
Telefonnummer
Skola
Årskurs
Vecka som du söker PRAO?
Berätta lite om dig själv