För dig som är elev/student

Välkommen att söka din kliniska placering, VFU, APL eller LIA hos oss i Region Uppsala. Samtliga praktikplatser hanteras av oss på klinisk placeringar, se kontaktinformation.

När du börjar din VFU, APL eller LIA hos oss får du en introduktion av din handledare. Handledarna kommer under din praktik att handleda dig utifrån de kvalitetskriterier som finns och ta del av din inlärningsplan. Med ett eget, aktivt arbete kommer du att tillgodogöra dig viktig kunskap för att fungera inom ditt yrke i framtiden.

Vår målsättning är att erbjuda en god studie- och arbetsmiljö och vi hoppas förstås att du vill komma tillbaka till oss som kollega efter dina avslutade studier.

Du som läser din utbildning på skolor, universitet och högskolar som inte har avtal om praktik med Region Uppsala, fyll i blanketten Kontakt- och faktureringsuppgifter för VFU när du vill söka din praktik hos oss. Är du student vid Uppsala universitet så söker du VFU via din utbildning.

Om du har frågor, hör gärna av dig!