KliPP

Alla platser för kliniska placeringar hanteras i KliPP, ett administrativt stöd för en god översikt av studenter och elever inom såväl kommunen, universitetet som Region Uppsala. Här kan du se såväl studentplaceringar som kontaktinformation till handledare och chefer på respektive avdelning. Det är därför viktigt för oss att veta om det sker förändringar på din avdelning.

 VFU process

Aktuell Klipp version 3.0.

För inloggningsuppgifter vänligen kontakta Enheten för Kliniska Placeringar