För dig som är chef/handledare

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är av stor strategisk betydelse för Region Uppsalas kompetensförsörjning. I avtal mellan Region Uppsala och universitet förbinder sig Region Uppsala att tillhandahålla utbildningsplatser.

Som chef ansvarar du för att din verksamhet erbjuder verksamhetsförlagd utbildning av god kvalitet och handledare med rätt kompetens. Du som chef eller motsvarande ansvarar för att vara uppdaterad om placeringar för dina elever och studenter.

Vår målsättning är att erbjuda en god studie- och arbetsmiljö så att studenterna vill komma tillbaka till oss som kollegor efter avslutade studier.

I länkarna nedan hittar du som är handledare studiehandledning, bedömningsformulär för respektive program.

BMA programmet

Dietistprogrammet

Distriktssköterskeprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Klinikorienterad farmaci

Läkarprogrammet

Psykologprogrammet

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Socionomprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Vård-och omsorgsprogrammet