Handledarutbildning

Som handledare har du en viktig roll för student/elev som gör sin verksamhetsförlagda del av utbildningen. För att säkerställa en god kvalité och ett bra omhändertagande ska handledaren ha gått någon form av handledarutbildning. Region Uppsala, universitetet och gymnasieskolorna erbjuder handledarutbildning.

Lärande/utbildning

Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn, 3 hp
Utbildningen som anordnas av Uppsala universitet och riktar sig till dig som har examen som:
Arbetsterapeut, Biomedicinsk analytiker, Dietist, Fysioterapeut-/sjukgymnast, Logoped, Läkare, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska och Socioonom

Ansökan för kurser sker via Antagningsenheten, klicka på rubriklänken ovan.

Handledarutbildning för dig som handleder läkarstudenter i primärvård
Uppsala universitetet erbjuder utbildning 2 grr/år, september och januari.

Handledarutbildning för undersköterskor
Länsgemensam handledarutbildning för undersköterskor som årligen anordnas av gymnasieskolorna inom ramen för Vård- och omsorgscollege.

Webbaserad handledarutbildning för undersköterskor
Skolverket erbjuder en webbaserad handledarutbildning för handledare som tar emot elever i apl (inklusive lärling).

Handledningsmetodik 7,5 hp
Uppsala universitetet erbjuder kurs i handledningsmetodik 7,5 hp. Kursen går på halvfart. Nästa tillfälle för kursen är planerat till HT18.

Handledarutbildning för medicinska sekreterare