Infotekets barnböcker - www.lul.se

Infotekets barnböcker

                                    

Infoteket producerar barnböcker riktade till barn vars förälder har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

I slutet av varje barnbok finns råd till barnen om vad de kan göra om de känner sig oroliga för en förälder. 
I ungdomsboken finns det information om den aktuella funktionsnedsättningen och hur man kan få hjälp.

Skrifterna är kostnadsfria för boende i Uppsala län och finns att hämta på infoteket. 
För övriga är kostnaden 50 kronor / styck. Fraktkostnad tillkommer.

Vid frågor eller beställning av skrifterna kontakta personalen på infoteket@lul.se.