Lästips om alternativ och kompletterande kommunikation

Klicka på länkarna för att se om boken finns inne för utlåning. 

 • GAKK: grafisk AKK – om saker, bilder och symboler som alternativ och kompletterande kommunikation.
  Boel Heister Trygg, 2005

  Boken ger en översikt över området, men framför allt en samlad bild över hur man med hjälp av grafiska redskap kan stödja kommunikations- och språkutveckling i ett längre perspektiv. Boken är avsedd för yrkesverksamma och studerande inom AKK-området. Det har även utgivits en dvd med samma titel 2007.

  GAKK: grafisk AKK – om saker, bilder och symboler som alternativ och kompletterande kommunikation

 

 • Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik.
  Boel Heister Trygg och Ida Andersson, 2009

  En lärobok om AKK som är anpassad till svenska förhållanden. Boken tar upp olika teorier om språk, tal, kommunikation, alternativa kommunikationssätt och hjälpmedel. Boken är avsedd för yrkesverksamma inom AKK-området samt för studerande.

  Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik

 

 • AKK i skolan: en pedagogisk utmaning. Boel Heister Trygg, 2012

  Boken riktar sig till pedagoger i förskola och skola och som kommer i kontakt med barn och ungdomar i behov av AKK. I boken får man ta del av erfarenheter från ett stort antal pedagoger som intervjuats inför bokens tillkomst.

  AKK i skolan: en pedagogisk utmaning

 

 

 • TAKK: tecken som AKK.
  Boel Heister Trygg, 2010

  Om tecken som alternativt och kompletterande kommunikationssätt (AKK).
  Boken handlar i första hand om barn, men har även ett avsnitt som belyser TAKK och vuxna. Både den som inte är så insatt i området och den som har lång erfarenhet kan ha nytta av innehållet.

  TAKK: tecken som AKK

 

 • Lilla boken om tecken: som ett verktyg för kommunikation och språkutveckling.
  Anneli Tisell, 2009

  Lilla boken om tecken är en lättsam och inspirerande bok, med tillhörande cd, för dig som vill veta mer om hur och varför man använder TAKK, Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Boken riktar sig till föräldrar, anhöriga och personal.

  Lilla boken om tecken

 

 • Se mig! Hör mig! Förstå mig!
  Gunnel Winlund & Susanne Rosenström Bennhagen, 2004

  Kunskapen och engagemanget hos den nära omgivningen är livsviktiga för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. Boken kan användas i utbildningssyfte men även som uppslagsbok. Den innehåller också kartläggningsmaterial. Boken hittar du på hyllan för Flerfunktionsnedsättning.

  Se mig! Hör mig! Förstå mig!

 

 • Du, jag och något att tala om.
  Bitte Rydeman (NKA), 2015

  Kommunikation innebär mycket mer än bara ett talat språk. Barn och unga med flerfunktionsnedsättning och begränsad förmåga att forma ord kan använda ljud, kroppsspråk, tecken eller bilder för att göra sina behov uppmärksammade, göra val, ställa frågor och delta i samtal. Boken hittar du på hyllan för Flerfunktionsnedsättning.

  Du, jag och något att tala om

 

 • Tecken - Ett verktyg för ökad kommunikation.
  Signe Tonér, 2016

  Boken handlar om hur användandet av tecken som stöd, TAKK, stärker kommunikationen i förskolan. Författaren ger inspiration och konkreta förslag för att komma i gång att arbeta med TAKK i förskolegruppen.

  Tecken - Ett verktyg för ökad kommunikation

 

 

Version: 2019-10-08