Lästips om alternativ och kompletterande kommunikation

Klicka på länkarna för att se om boken finns inne för utlåning. 

 

 

 

 • AKK i skolan: en pedagogisk utmaning. Boel Heister Trygg, 2012
  Boken riktar sig till pedagoger i förskola och skola och som kommer i kontakt med barn och ungdomar i behov av AKK. I boken får man ta del av erfarenheter från ett stort antal pedagoger som intervjuats inför bokens tillkomst.

  AKK i skolan: en pedagogisk utmaning. Boel Heister Trygg, 2012

 

 • Kommunikativ omvårdnad. Boel Heister Trygg och Ida Andersson, 2008
  En bok om kommunikativ omvårdnad för personer med stora kommunikationssvårigheter på grund av demens, förvärvad hjärnskada eller utvecklingsstörning. Materialet riktar sig till personal inom vården.

  Kommunikativ omvårdnad. Boel Heister Trygg och Ida Andersson, 2008

 

 

 • TAKK: tecken som AKK. Boel Heister Trygg, 2010
  Boken handlar om när tecken används som alternativt och kompletterande kommunikationssätt (AKK). Boken handlar i första hand om barn, men har även ett avsnitt som belyser TAKK ur vuxensynpunkt. Både den som inte är så insatt i området och den som har lång erfarenhet kan ha nytta av innehållet.

  TAKK: tecken som AKK. Boel Heister Trygg, 2010

 

 

 • Se mig! Hör mig! Förstå mig! Gunnel Winlund & Susanne Rosenström Bennhagen, 2004
  Kunskapen och engagemanget hos den nära omgivningen är livsviktiga för personer med grav utvecklingsstörning. Boken kan användas i utbildningssyfte men även som uppslagsbok. Den innehåller också kartläggningsmaterial. Boken hittar du på hyllan för Flerfunktionshinder.

  Se mig! Hör mig! Förstå mig! Gunnel Winlund & Susanne Rosenström Bennhagen, 2004