Lästips om ångestsjukdomar

Klicka på länkarna för att se om boken finns inne för utlåning.

 • Fri från oro, ångest och fobier. Maria Farm Larsson, Håkan Wisung. Forum, 2005
  Boken beskriver olika ångesttillstånd och vad man själv kan göra för att må bättre. Boken utgår från behandlingsmetoden kognitiv beteendeterapi, KBT. Boken riktar sig också till anhöriga och närstående eller till den som vill ta reda på vad KBT är och hur behandlingen går till i praktiken.

  Fri från oro, ångest och fobier. Maria Farm Larsson, Håkan Wisung. Forum, 2005

 

 

 • Tänk om jag är knäpp? Om ångest, panik, fobier och tvångstankar. Christina Gustavsson, ICA bokförlag, 2006
  Boken behandlar ångest, panikattacker, fobier och tvångssyndrom. Den vänder sig till såväl personer som själva har svårigheterna som anhöriga och vänner till dem. Fallbeskrivningar skildrar hur vardagliga situationer kan ställa till problem och hinder för vad man kan göra. Författaren informerar även om vilken behandling man kan få och hur man som medmänniska kan hjälpa.

  Tänk om jag är knäpp? Om ångest, panik, fobier och tvångstankar. Christina Gustavsson, ICA bokförlag, 2006

 

 

 • Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga. Liv Svirsky. Gothia, 2012
  Boken tar upp de rädslor och ångeststörningar som är vanliga hos barn och unga, samt nedstämdhet och depression. Den förmedlar fakta om orsaker, hur det kan yttra sig och vad vi kan göra för att hjälpa. Riktar sig till professionella, föräldrar och anhöriga.

  Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga. Liv Svirsky. Gothia, 2012