Lästips om flerfunktionsnedsättning

Klicka på länkarna för att se om boken finns inne för utlåning.

 • Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder.
  Ann-Kristin Ölund, 2012

  En handbok som ger kunskap om varför funktionshindren uppstår, hur de påverkar kroppen och hur den praktiska omvårdnaden i vardagen kan utföras på bästa sätt. I boken finns avsnitt om ät- och näringsproblem. Författaren är habiliteringsläkare och barnneurolog.

  Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder

 

 • Barn med funktionsnedsättning.
  Bengt Lagerkvist och Carl Lindgren (red.), 2012

  Boken ger en översikt om hjärnans utveckling och potentiellt nya behandlingsstrategier, de vanliga funktionsnedsättningarna hos barn samt bedömnings- och behandlingsmetoder. Boken är lämplig som kursbok eller uppslagsbok för alla som har kontakt med barn med funktionsnedsättningar men även för anhöriga. Boken hittar du på hyllan för Rörelsenedsättning.

  Barn med funktionsnedsättning

 

 • Omsorgsboken. Möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning.
  Red: Lena Söderman & Sivert Antonson, 2019

  En bok om funktionsnedsättningar med tonvikten på intellektuell funktionsnedsättning. Boken inrymmer texter av olika professionella och forskare och kan användas som kurslitteratur men även av personal och anhöriga som en faktabok som täcker hela livsspannet. Boken hittar du på hyllan för Intellektuell funktionsnedsättning.

  Omsorgsboken. Möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning

 

 • Se mig! Hör mig! Förstå mig!
  Gunnel Winlund & Susanne Rosenström Bennhagen, 2004

  Kunskapen och engagemanget hos den nära omgivningen är livsviktiga för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. Boken kan användas i utbildningssyfte men även som uppslagsbok. Den innehåller också kartläggningsmaterial.

  Se mig! Hör mig! Förstå mig!

 

 • Du, jag och något att tala om: (Om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för barn och unga med flerfunktionsnedsättning).
  Bitte Rydeman, 2015

  Kommunikation innebär mycket mer än bara ett talat språk. Barn och unga med flerfunktionsnedsättning och begränsad förmåga att forma ord kan använda ljud, kroppsspråk, tecken eller bilder för att göra sina behov uppmärksammade, göra val, ställa frågor och delta i samtal.

  Du, jag och något att tala om

 

 • Hälsa för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning.
  Birgitta Nordström (red.), 2018

  Skriften tar upp olika perspektiv på hälsa, metoder och behov av individualisering i omvårdnaden av barn och unga med flerfunktionsnedsättning. Den kan med fördel läsas av alla som möter eller arbetar med barn och unga med flerfunktionsnedsättning.

  Hälsa för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning

 

 • Mötet med barnet: fysioterapi för barn med svår funktionsnedsättning ur ett familjeperspektiv.
  Åsa Bartonek, Anette Stolpe, 2017

  Små barn med fysiska funktionsnedsättningar som även har svårigheter med att kommunicera med omgivningen, kräver särskild lyhördhet för att samspelet med andra ska fungera. Boken riktar sig både till fysioterapeuter och till föräldrar som önskar få handledning om fysioterapi för sitt barn.

  Mötet med barnet: fysioterapi för barn med svår funktionsnedsättning ur ett familjeperspektiv

 

 • När du ler stannar tiden: Dagbok till min dotter som föddes med en svår hjärnskada och som har lärt oss vad som är viktigt, på riktigt.
  Anna Pella, 2017

  Agnes föds med en svår flerfunktionsnedsättning. Agnes mamma berättar om dagar fyllda med matning, mediciner, sjukgymnastövningar, remisser, assistentanställningar, kontakt med myndigheter, sjukhusbesök. Allt för att göra Agnes liv så gott som möjligt. Dagar av oro och stor trötthet, men också av stor kärlek, samhörighet och glädje.

  När du ler stannar tiden

 

 • Operation slutstirrat. Anna Pella, 2018

  Funkisfamiljen är en barnboksserie för barn 6-9 år om hur det är att växa upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning. Operation slutstirrat, handlar om bemötande och hur det känns när ett barn på skolgården undrar om Mio är en riktig människa.

  Operation slutstirrat

 

Version: 2019-10-08