Lästips om kognition

Klicka på länkarna för att se om boken finns inne för utlåning.

 

 • När mallen inte stämmer. Kenth Hedevåg, 2016
  Boken förklarar på ett pedagogiskt sätt innebörden av exekutiva och kognitiva funktioner, motorik och perception och vad som kan hända när de inte fungerar fullt ut. Med fallbeskrivningar får läsaren exempel på vilka konsekvenser det kan få i vardagen och förslag på hur man kan arbeta för att kompensera för bristerna.

  När mallen inte stämmer. Kenth Hedevåg, 2016

 

 • Klara mer med begåvningsstöd. Elisabet Lindström, Eva Oknemark, Birgitta Wennber, 2012
  Alla som har kognitiva svårigheter kan ha nytta av den här skriften, även om den främst vänder sig till personal som arbetar med personer med måttlig och intellektuell funktionsnedsättning. Den visar exempel på olika typer av begåvningsstöd och hur man i sitt arbete kan bidra till att personer med intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet till ökad aktivitet och delaktighet.

  Klara mer med begåvningsstöd. Elisabet Lindström, Eva Oknemark, Birgitta Wennber, 2012

 

 • När tålamodsburken rinner över: om att ritprata. Gunnel Lundkvist, 2007
  Att ritprata, det vill säga att skriva sociala berättelser och seriesamtal, har visat sig vara fruktbart framförallt hos personer med autismspektrumtillstånd. Ritprat kan användas för att förtydliga en situation eller händelse, eller för att förbereda en person för vad som ska hända. Boken är tänkt som en vägledning i arbetet att skriva och rita tillsammans med barn, ungdomar eller vuxna.

  När tålamodsburken rinner över: om att ritprata. Gunnel Lundkvist, 2007

 

 • Helt rätt! En lärorik film om privatekonomi och konsumenträttigheter. Konsumentverket, Dvd, 2015
  Helt rätt är en film som handlar om privatekonomi och konsumenträttigheter. Filmen består av fem korta avsnitt om hur du klarar dig bättre som konsument. Filmen passar för undervisning i Hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan årskurs 7-9, men kan ses av alla. Filmen finns även på Konsumentverket.se

  Helt rätt! En lärorik film om privatekonomi och konsumenträttigheter. Konsumentverket, Dvd, 2015

 

Uppdaterad: 2017-01-10