Lästips om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

Klicka på länkarna för att se om boken finns inne för utlåning.

 • Smart start vid lässvårigheter och dyslexi. Bodil Andersson med flera, 2008.
  Här finns fakta och praktiska tips om hur läsning och skrivning kan underlättas för den som har svårigheter. Författaren lyfter fram det viktiga samarbetet mellan föräldrar och lärare och vikten av att eleven med svårigheter tidigt får tillgång till dator och andra alternativa verktyg.

  Smart start vid lässvårigheter och dyslexi. Bodil Andersson med flera, 2008.

 

 • Knäck koden: en hoppfull bok om dyslexi. Ann Lagerström, 2011.
  I den här boken får man bland annat möta engagerade forskare, arga föräldrar, stolta dyslektiker och passionerade lärare. De delar med sig av erfarenheter, kunskap, tips och goda råd. Boken riktar sig till alla som vill veta mer om dyslexi.

  Knäck koden: en hoppfull bok om dyslexi. Ann Lagerström, 2011.

 

 • God läsutveckling. Ingvar Lundberg & Katarina Herrlin, 20014.
  Hur möter vi barnen under den tidiga läsundervisningen? Hur kan vi bidra till att undanröja hinder och svårigheter? Här får lärare ett tydligt redskap och observationsmaterial där man regelbundet kan följa varje enskild elevs läsutveckling. Ny, reviderad upplaga där främst dimensionerna Läsförståelse och Läsintresse har setts över och aktualiserats.

  God läsutveckling. Ingvar Lundberg & Katarina Herrlin, 20014.

 

 • Barn läser och skriver; specialpedagogiska perspektiv. Louise Bjar och Astrid Frylmark, 2009.
  Boken handlar om de barn som av någon anledning inte lyckas med den första läs- och skrivinlärningen, de som tappar sugen och därmed tilltron till sin egen förmåga att lära.
  Blivande och verksamma lärare, speciallärare och specialpedagoger i grundskolans tidiga år har mycket kunskap och goda råd att hämta i denna bok.

  Barn läser och skriver; specialpedagogiska perspektiv. Louise Bjar och Astrid Frylmark, 2009.

 

 • Dyslexi - förbannelse eller möjlighet? Att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Ulla Föhrer & Eva Magnusson, 2010.
  Författarna har gjort djupintervjuer med 40 personer som upplevt hur det är att ständigt ställas inför läs- och skrivkrav som egentligen överstiger den egna förmågan. Trots allt klarar de av det!
  Boken riktar sig både till dem som själva har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och till föräldrar och andra som är intresserade av området. Med boken följer en ljudskiva för de som läser med öronen.

  Dyslexi - förbannelse eller möjlighet? Att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Ulla Föhrer & Eva Magnusson, 2010.

 

 • Värt att veta om dyskalkyli. Markus Björnström, 2012.
  Vad är dyskalkyli och på vilket sätt skiljer sig dyskalkyli från andra matematiksvårigheter? Hur utreds dyskalkyli och vad kan skolan göra för att hjälpa elever med denna diagnos? Dessa är några av de frågor som boken Värt att veta om dyskalkyli försöker besvara.

  Värt att veta om dyskalkyli. Markus Björnström, 2012.

 

 • Henke och bokstäverna som hoppar. Henk Linskens, 2018.
  De flesta barn tycker det är roligt att lära sig läsa och skriva. Men inte alla. Cirka 10% av alla barn har någon form av dyslexi. För dem hoppar bokstäverna på sidorna och det är svårt och jobbigt att lära sig läsa. Så var det för Henk Linskens som har skrivit den här ärliga och optimistiska bilderboken om dyslexi och att upptäcka sina dolda talanger.

  Henke och bokstäverna som hoppar. Henk Linskens, 2018.

 

 Version: 2018-03-23