Lästips om språkutveckling och språkstörning

Klicka på länkarna för att se om boken finns inne för utlåning.

 • Barn i början. Språkutveckling i förskoleåldern.
  Monica Westerlund, Natur & Kultur, 2009

  Boken tar upp språkutveckling hos förskolebarn och vad man kan göra för att stimulera denna. Den riktar sig till föräldrar, mor- och farföräldrar samt till förskollärare och andra som arbetar med barn.

  Barn i början. Språkutveckling i förskoleåldern

 

 • Det tidiga språkbadet.
  Rigmor Lindö, Studentlitteratur, 2009

  Boken beskriver hur man under de första levnadsåren lägger grunden för barnets språkliga och kommunikativa kompetens. Den riktar sig i första hand till förskolepersonal men kan med fördel läsas även av närstående.

  Det tidiga språkbadet

 

 • Barnet, språket och miljön: från ord till mening
  Ann-Katrin Svensson, Studentlitteratur, 2009

  Boken tar upp hur man skapar en rik språklig miljö som ökar barns medvetenhet om språket. Den vänder sig till dig som arbetar med barn i förskola, i grundskolans tidigare år och på fritidshem. Tar även upp flerspråkiga barns språkutveckling.

  Barnet, språket och miljön: från ord till mening

 

 • Språkstörning i kombination med flerspråkighet.
  Eva-Kristina Salameh, 2008

  Här behandlas språkutveckling och språkstörning ur ett flerspråkigt perspektiv. Skriften vänder sig i första hand till föräldrar och andra närstående.

  Språkstörning i kombination med flerspråkighet

 

 

 • Barn utvecklar sitt språk.
  Louise Bjar och Caroline Liberg (red), 2010

  Boken behandlar språkutveckling i förskolan och tidig skolålder utifrån fallbeskrivningar. Femton olika författare skriver om tidig språk- och uttalsutveckling, skriftspråksutveckling, språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, andraspråksinlärning och svenska som andraspråk samt adhd i kombination med språkstörning.

  Barn utvecklar sitt språk

 

 • Förstå och arbeta med språkstörning.
  Anna Eva Hallin, 2019

  Hur hindrande språkstörningen blir i en viss situation beror på hur de språkliga kraven ser ut och skolmiljön är full av språkliga krav. Den här boken ger fakta och praktiska råd till lärare, föräldrar och andra vuxna som möter barn med språkstörning. Ingår i serien Lärpocket.

  Förstå och arbeta med språkstörning

 

 • Att få barns språk att växa: strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma.
  Karolina Larsson, 2016

  Föräldrar och pedagoger i förskola och skola spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling. Den här handboken är fylld med strategier för hur man kan stimulera barnets språkutveckling. Boken vänder sig till dig som är förälder eller arbetar i förskola, förskoleklass och lågstadiet.

  Att få barns språk att växa: strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma

 

 • Språklig sårbarhet i förskola och skola: barnet, språket och pedagogiken.
  Barbro Bruce, Eva Sventelius, Ulrika Ivarsson, Anna-Karin Svensson, 2016

  I boken presenteras ett nytt begrepp: språklig sårbarhet. Jämfört med diagnosen språkstörning är det ett vidare begrepp som öppnar upp för lärandemiljöns och pedagogikens roll. Den språkliga sårbarheten uppstår som en obalans mellan barnets/elevens språkliga förutsättningar och de förväntningar som ställs på språklig förståelse och uttrycksförmåga i kunskapsutveckling och kamratrelationer. Boken innehåller både fakta och praktiska exempel.

  Språklig sårbarhet i förskola och skola: barnet, språket och pedagogiken


Version: 2019-10-08