Lästips om språkutveckling och språkstörning

Klicka på länkarna för att se om boken finns inne för utlåning.

 

 • Det tidiga språkbadet. Rigmor Lindö, Studentlitteratur, 2009
  Boken beskriver hur man under de första levnadsåren lägger grunden för barnets språkliga och kommunikativa kompetens. Den riktar sig i första hand till förskolepersonal men kan med fördel läsas även av närstående.

  Det tidiga språkbadet. Rigmor Lindö, Studentlitteratur, 2009

 

 • Barnet, språket och miljön. Ann-Katrin Svensson, Studentlitteratur, 2009
  Boken tar upp hur man skapar en rik språklig miljö som ökar barns medvetenhet om språket. Den vänder sig till dig som arbetar med barn i förskola, i grundskolans tidigare år och på fritidshem. Tar även upp flerspråkiga barns språkutveckling.

  Barnet, språket och miljön. Ann-Katrin Svensson, Studentlitteratur, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 • Barn utvecklar sitt språk. Louise Bjar och Caroline Liberg (red), Studentlitteratur, 2010
  Boken behandlar språkutveckling i förskolan och tidig skolålder utifrån fallbeskrivningar. Femton olika författare skriver om tidig språk- och uttalsutveckling, skriftspråksutveckling, språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, andraspråksinlärning och svenska som andraspråk samt adhd i kombination med språkstörning.

  Barn utvecklar sitt språk. Louise Bjar och Caroline Liberg (red), Studentlitteratur, 2010