Lästips om intellektuell funktionsnedsättning

Diagnosen intellektuell funktionsnedsättning omfattar det som tidigare kallades utvecklingsstörning.

Klicka på länkarna för att se om boken finns inne för utlåning.

 • Nya Omsorgsboken. Red: Lena Söderman & Sivert Antonson, 2011
  En bok om funktionshinder med tonvikten på intellektuellt funktionshinder. Boken inrymmer texter av olika professionella och forskare och kan användas som kurslitteratur och av såväl personal som anhöriga som en faktabok som täcker hela livsspannet. Boken inbjuder även en bred läsekrets att reflektera över människors uppträdande och agerande mot varandra, om attityder, värderingar och förhållningssätt.

  Nya Omsorgsboken. Red: Lena Söderman & Sivert Antonson, 2011

 

 • Från idiot till medborgare: De utvecklingsstördas historia. Karl Grunewald, 2009
  Historiken kring barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning från antiken till nutid beskrivs överskådligt och lättfattligt. Boken speglar betydelsen av sociala, ekonomiska och politiska attityder i samhället – en del av vårt lands kulturarv som ytterst visar hur vi ser på människovärdet.

  Från idiot till medborgare: De utvecklingsstördas historia. Karl Grunewald, 2009

 

 

 

 • Annorlunda barnbarn. Monica Klasén McGrath, 2008
  Boken riktar sig till mor- och farföräldrar som fått ett barnbarn med funktionshinder. Man får råd om förhållningssätt, en del information om olika diagnoser samt tips om vart man kan vända sig för mer information eller för att komma i kontakt med andra far- eller morföräldrar.
  Boken hittar du på hyllan för Anhöriga.

  Annorlunda barnbarn. Monica Klasén McGrath, 2008

 

 

 • Märtas saga. Gunilla Linn Persson, 2008
  En rolig bilderbok om Märtas liv och lek. Att förstå och bli förstådd är en resa för oss alla med olika förutsättningar. Märta hittar sitt språk och växer ikapp med konsten att kommunicera.

  Märtas saga. Gunilla Linn Persson, 2008

 

 

 • Ninjakoll: ett läromedel om utvecklingsstörning. Dvd, 2007
  En lättillgänglig och mycket instruktiv film om vad det innebär att ha utvecklingsstörning. Den riktar sig i första hand till ungdomar med lindrig utvecklingsstörning men fungerar också mycket bra för anhöriga och personal. Till filmen finns en lärarhandledning.

  Ninjakoll: ett läromedel om utvecklingsstörning. Dvd, 2007

 

 • Ninjakoll 2: livet efter skolan. Dvd, 2009
  Om arbete, utbildning, bostad och fritid för ungdomar med lindrig utvecklingsstörning eller andra intellektuella funktionsnedsättningar som vill förbereda sig för livet efter gymnasiesärskolan. Till filmen finns en lärarhandledning.

  Ninjakoll 2: livet efter skolan. Dvd, 2009