Lästips om adhd/add hos vuxna

Klicka på länkarna för att se om boken finns inne för utlåning.

 • Kort om adhd hos och vuxna. Socialstyrelsen, 2014
  Broschyren beskriver kort vad adhd är, hur man ställer diagnosen och vilken typ av stöd och behandling som kan behövas. Den vänder sig till dig som har fått diagnosen adhd.

  Kort om adhd hos och vuxna. Socialstyrelsen, 2014

 

 • ADHD-hjälpen: före ett liv i balans. Katarina A. Sörngård, 2014
  Denna självhjälpsbok för vuxna tar upp strategier för att få vardagen att fungera. Strategierna bygger på KBT, den psykologiska behandlingsmetod som har starkast stöd vid adhd. Boken innehåller ett antal övningar, till exempel att planera, organisera, förbättra uppmärksamheten och hantera konflikter.

  ADHD-hjälpen: före ett liv i balans. Katarina A. Sörngård, 2014

 

 

 • ADHD/ADD som vuxen: så lyfter du fram dina styrkor. Lara Honos-Webb, 2010
  Tack vare sina unika talanger har många med adhd/add lyckats nå dit de vill. Det är detta perspektiv som författaren lyfter fram i denna bok. Istället för att se svagheter och symtom som oöverstigliga hinder, lyfter hon fram styrkorna och fokuserar på det som fungerar väl. Boken är lättläst, praktiskt inriktad och vänder sig i första hand till dem som har fått en diagnos eller misstänker att de har adhd/add, men kan även läsas av anhöriga och professionella.

  ADHD/ADD som vuxen: så lyfter du fram dina styrkor. Lara Honos-Webb, 2010

 

 

 

 • Jag föredrar att kalla mig impulsiv. Carina Ikonen Nilsson, 2009
  Boken är skriven av en kvinna som fick diagnosen adhd i vuxen ålder. Hon beskriver en del av sin uppväxt, händelser i sitt vuxenliv och hur hennes egen bild av sig själv förändrades då hon fick sin diagnos. I boken för hon också ett resonemang om hur barn med adhd har det idag.

  Jag föredrar att kalla mig impulsiv. Carina Ikonen Nilsson, 2009