Talböcker

Har du svårt att läsa tryckt text?

Då har du rätt att låna talböcker


Den som har läs- och skrivsvårigheter eller någon annan funktionsnedsättning som gör det svårare att läsa, till exempel adhd, har rätt att låna talböcker.

På Infoteket kan du få hjälp med att registrera dig i Legimus och ladda ner talböcker för att sedan läsa/lyssna på dem i till exempel din mobiltelefon.

Mobil som visar appen Legimus på skärmen

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) mediawebb.

 
Kontakta gärna någon av bibliotekarierna på Infoteket så bokar vi en tid där du i lugn och ro går igenom hur du laddar ner böcker från Legimus. Du får ett eget användarnamn och lösenord så att du sedan  kan ladda ner talböcker hemifrån.